Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

64,700 o bobl wedi cael eu brechiad cyntaf rhag y coronafeirws

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau bod bron i 64,700 o bobl sy’n byw ledled y rhanbarth, yn cynnwys mwy nag 17,400 o drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi cael eu brechiad cyntaf rhag y coronafeirws erbyn hyn

Canllawiau newydd i ysgolion a phreswylwyr bregus yn ystod y pandemig

Mae canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru wedi cael eu cyhoeddi i breswylwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy'n cael eu hystyried yn hynod fregus yn glinigol, ac ynglŷn â sut y gallai plant ddechrau dychwelyd i'r ysgol ar ôl hanner tymor mis Chwefror.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y