Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2019  

Canslo Digwyddiad Cracer Nadolig Porthcawl

Mae trefnwyr ‘Cracer Nadolig’ Porthcawl wedi canslo’r digwyddiad oherwydd pryderon diogelwch ynghylch y rhagolygon am wyntoedd cryfion hyd at 50 mya.

Parcio am ddim dros y Nadolig

Rydyn ni’n rhoi anrheg Nadolig buan i siopwyr, ymwelwyr a masnachwyr – bydd parcio am ddim ar ôl 10am bob dydd Sadwrn drwy gydol mis Rhagfyr.

Mae ailgylchu’n ail natur i ni ym Mhen-y-bont ar Ogwr

O ganlyniad i ymdrechion ailgylchu ein trigolion lleol, mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar y trywydd iawn i ragori ar darged ailgylchu uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer pob cyngor.

Chwilio A i Y