Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Y Cyngor yn croesawu cynlluniau ysgolion di-garbon

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi croesawu cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru y bydd angen i holl gyfleusterau addysgol newydd fodloni targedau carbon sero net erbyn 1 Ionawr 2022.

Chwilio A i Y