Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Cynllun ‘creu lleoedd’ newydd i gynnig cipolwg ar ddyfodol Porthcawl

Maes parcio aml-lawr modern yn Hillsboro Place, gwesty sba moethus ar y lan, tirlunio a chreu ardaloedd i gerddwyr ar hyd Promenâd y Dwyrain, gwell trafnidiaeth gyhoeddus, estyniad i Dock Street ac ardaloedd cymunedol newydd; dyma ond ychydig o’r cyfleoedd posibl mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisiau eu harchwilio fel rhan o’i ymgynghoriad ‘creu lleoedd’ newydd.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y