Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Cyngor yn croesawu cyllid newydd fydd yn helpu busnesau bach i dyfu

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cyhoeddiad ynghylch pecyn gwerth £45 miliwn fydd yn helpu busnesau bach i dyfu a chefnogi pobl i hyfforddi i weithio mewn sectorau allweddol, ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol wedi ei groesawu’n fawr.

Sesiynau galw i mewn yn barod i drafod dyfodol Porthcawl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhyddhau efelychiadau artistig sy’n cynnig cipolwg ar sut y gallai Porthcawl edrych yn y dyfodol cyn sesiynau galw i mewn ‘creu lle’ yr wythnos hon.

Cadw’r fwrdeistref sirol i symud yn ystod y gaeaf

Wrth i’r dyddiau fyrhau ac wrth i’r tywydd ddechrau oeri, mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gynlluniau ar y gweill i gynorthwyo’r preswylwyr a chadw’r fwrdeistref sirol i symud drwy gydol misoedd y gaeaf.

Chwilio A i Y