Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Grantiau cyfyngiadau symud ar gael o hyd i fusnesau cymwys

Mae gan fusnesau ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol oherwydd cyfyngiadau'r cyfnod atal byr lleol a chenedlaethol yn sgil Covid-19 amser eto i wneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Gweithgareddau yn ystod Wythnos Diogelu 2020

Eleni, cynhelir Wythnos Diogelu o ddydd Llun 16 Tachwedd tan ddydd Gwener 20 Tachwedd, gydag ystod o weithgareddau am ddim ar gael ar gyfer y cyhoedd i godi ymwybyddiaeth am ddiogelu.

Gwasanaeth Shopmobility Pen-y-bont ar Ogwr i ailagor

Cafodd fflyd newydd o sgwteri eu prynu ym mis Ionawr ar ôl i'r gwasanaeth, a redir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, dderbyn grant gwerth £20,000 gan Lywodraeth Cymru.

Chwilio A i Y