Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Ysgolion lleol yn chwilio am ddynion a menywod 'lolipop'

Mae dwy swydd wag ar gyfer Hebryngwyr Croesfannau Ysgol yn cael eu hysbysebu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i helpu i'w gwneud hi'n fwy diogel i blant a rhieni groesi ffyrdd prysur ar eu ffordd yn ôl ac ymlaen i'r ysgol.

Gwobr gofal cymdeithasol genedlaethol

Mae gweithiwr gofal cartref sy'n gweithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr gofal cymdeithasol genedlaethol newydd i gydnabod ei gwaith o ofalu am breswylydd â chanser terfynol.

Buddsoddi £2.25m mewn ffyrdd lleol

Mae ffyrdd, palmentydd a phontydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hail-wynebu, atgyweirio a gwella fel rhan o fuddsoddiad gwerth £2.25 miliwn yn y rhwydwaith priffyrdd lleol.

Cyflwyno Hysbysiad Cau i ddwy dafarn

Mae dwy dafarn ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr a oedd wedi cael gorchymyn i gau ar y penwythnos am fethu â lleihau'r risg o ddod i gysylltiad â choronafeirws yn yr adeilad bellach wedi cael hawl i ail-agor.

Chwilio A i Y