Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Cynllun parseli bwyd yn cynnwys eitemau brecwast a chinio maethlon

Yn dilyn sylw yn y wasg i gynlluniau parseli bwyd yn Lloegr, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn tawelu meddyliau preswylwyr ynglŷn â sut mae'r awdurdod yn gwneud yn siŵr nad yw plant sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim, yn mynd heb fwyd

Y cyngor yn apelio ar ofalwyr i gamu ymlaen

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn galw ar breswylwyr sydd â phrofiad o weithio o fewn gofal cymdeithasol i helpu i gefnogi'r bobl hynny mewn angen yn ystod y pandemig coronafeirws

Chwilio A i Y