Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Adfer problem gyda goleuadau stryd

Mae problem feddalwedd, a achosodd fwy na 7,000 o oleuadau stryd i droi eu hunain ymlaen a diffodd eu hunain ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi ei hadfer

Clwb yn cynnig cymryd yr awenau o reoli cyfleusterau chwaraeon Cae Gof

Bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trafod achos busnes a gyflwynwyd gan Glwb Athletau Cefn Cribwr (CCAC) i dderbyn y cyfrifoldeb dros gyfleusterau chwaraeon Caeau Chwarae Cae Gof, fel rhan o raglen trosglwyddo asedau cymunedol (CAT)

Cabinet i glywed canlyniad ymgynghoriad Addas ar gyfer y Dyfodol

Mewn cyfarfod yr wythnos nesaf, bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trafod canlyniad yr ymgynghoriad Addas ar gyfer y Dyfodol, a oedd yn gofyn i breswylwyr fynegi eu safbwyntiau ynghylch sut maent yn credu y dylai'r cyngor siapio ei wasanaethau

Diweddariad ar drefniadau profi symudol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau'r trefniadau diweddaraf ar gyfer cyfleusterau profi coronafeirws symudol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y