Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Cyngor newydd ar gasgliadau ailgylchu

Yn dilyn yr amhariad diweddar a achoswyd gan eira a rhew, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Kier wedi cadarnhau rhai newidiadau dros dro i sut y cynhelir casgliadau ailgylchu a gwastraff

Cyllid brys i fysiau i barhau

Bydd cymorth ariannol brys yn parhau ar gyfer cwmnïau bysiau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi cael eu heffeithio gan gyfyngiadau coronafeirws

Derbyn cyllid i wella Parc Gwledig Bryngarw

Mae llwybr treftadaeth cerflunwaith a gwelliannau eraill ar y gweill i Barc Gwledig Bryngarw ar ôl i Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dderbyn rhagor o gyllid gan Lywodraeth Cymru yn ei gyfarfod dydd Mawrth 19 Ionawr

Profi cymunedol ar gael i weithwyr allweddol

Atgoffir gweithwyr allweddol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y gallant wneud cais am brawf mewn canolfan brofi cymunedol drwy rif ffôn penodol os ydyn nhw, neu aelod o'u haelwyd, yn profi unrhyw symptomau Covid-19

Graddau arholiadau 2021 yn seiliedig ar asesiadau athrawon

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn dyfarnu canlyniadau arholiadau ar gyfer 2021 yn seiliedig ar waith mae myfyrwyr wedi ei gwblhau yn ystod eu cwrs, yn dilyn amhariad pellach ar ddysgu wyneb-yn-wyneb a achoswyd gan bandemig coronafeirws

Chwilio A i Y