Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwasanaethau Cymorth

Mae’r gwasanaethau canlynol ar gael i gefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae rhai o’r gwasanaethau hyn yn lleol a darperir eraill gan asiantaethau cymorth cenedlaethol.

Mae rhwydd hynt i chi gael cipolwg ac os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, cofiwch fod croeso i chi gysylltu â’r gwasanaethau hynny drwy ffonio’r rhifau a geir yn y dolenni.

Os ydych chi'n sefydliad ym Mhen-y-bont ar Ogwr sy'n darparu cefnogaeth i blant a theuluoedd, defnyddiwch y ffurflen gyswllt i rannu eich gwybodaeth gyda ni.

Chwilio A i Y