Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Tîm Sgrinio Cymorth Cynnar

Y Tîm Sgrinio Cymorth Cynnar yw’r pwynt cyswllt cyntaf i unrhyw arbenigwr, rhiant, plentyn neu berson ifanc gael gwybodaeth, cyngor a chymorth angenrheidiol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r Swyddogion Sgrinio ar gael i wrando ar eich sefyllfa, adnabod y cymorth gorau ar eich cyfer a’ch cynorthwyo i gael mynediad ato.

Gall y Tîm Sgrinio eich cynorthwyo chi i ganfod gwasanaethau cymorth yn cynnwys cyngor ariannol, tai, budd-daliadau llesiant, ymddygiad plant, gofal plant, iechyd a llesiant, cymorth i rieni, a llawer mwy.

Mae’r Tîm Sgrinio yn gweithio ochr yn ochr ag Ysgolion, yr Heddlu, y Gwasanaethau Iechyd a’r Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y cymorth cywir, gan y gwasanaeth cywir ar yr amser cywir.

Cyswllt

Ffôn: 01656 815420

Chwilio A i Y