Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwasanaethau iechyd meddwl

Ceir mynediad at wasanaethau iechyd meddwl cymunedol drwy ddau lwybr:

  1. Os oes arnoch chi angen gwasanaeth gofal eilaidd (h.y. ymateb gan y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol) sydd ar gyfer pobl â phroblem iechyd meddwl ddifrifol, bydd eich meddyg teulu yn eich cyfeirio chi.
  2. Os ydych chi eisiau ymateb atal a llesiant (sydd ar gyfer pobl â phroblem iechyd meddwl lai difrifol ac a all gynnwys therapi tymor byr, cwnsela neu gefnogaeth gyda byw o ddydd i ddydd), ceir y gwasanaeth hwn drwy’r pwynt mynediad cyffredin neu drwy Gynorthwyo Adferiad yn y Gymuned (ARC) sydd â system gyfeirio agored.

Chwilio A i Y