Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cam-drin domestig

Rydyn ni’n cynnal siop un stop ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig i bobl o bob cefndir. Ac yn “Ystafell Assia” gennym ni, gallwch gael y canlynol:

  • cyngor ac arweiniad
  • lloches
  • asesiad risg fel bod arbenigwyr yn gallu teilwra’r gefnogaeth i chi a’ch teulu
  • cynllunio diogelwch

Hefyd mae hwn yn llwybr i gael cefnogaeth i blant sydd wedi profi cam-drin domestig. Yn fwy na hynny, mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol felly does dim rhaid i chi roi eich enw.

Galwch heibio am wasanaethau cam-drin domestig

I gael eich gweld wyneb yn wyneb, ewch i dderbynfa’r Swyddfeydd Dinesig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae’r manylion i’w gweld isod. Wedyn gofynnwch am ‘Ystafell Assia’ neu ‘Calan’, a byddwch yn cael eich arwain i ardal ddiogel yng nghefn yr adeilad.

Cefnogaeth yn y gymuned

Os nad ydych yn gallu dod i Ystafell Assia, mae posib eich asesu chi gartref neu yn y gymuned. Cysylltwch â ni i drefnu hyn gan ddefnyddio’r manylion isod.

Cefnogaeth dros y ffôn yn ystod y dydd

Yn ogystal â galw heibio, gallwch chi ein ffonio ni am gefnogaeth.

Cysylltu

Ystafell Assia

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Llun i Wener 8:30am i 5:30pm

Cefnogaeth dros y ffôn yn ystod y penwythnos a gyda’r nos

Cyswllt

Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Byw Heb Ofn

Ffôn: 0808 8010 800
Oriau agor:
Pedair awr ar hugain y dydd, saith niwrnod yr wythnos.

Lawrlwytho ap cam-drin domestig

Mae’r ap Bright Sky am ddim ac mae’n darparu cefnogaeth i bobl sy’n profi cam-drin domestig, ac sy’n pryderu am ffrindiau ac aelodau o’r teulu. Yn glyfar, mae’r ap yn ymddangos fel ap tywydd, ac felly ni fydd unrhyw un sy’n edrych ar eich ffôn chi’n sylweddoli eich bod yn cael cefnogaeth. Mae’n darparu gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol ar gyfer y canlynol:

  • cam-drin domestig
  • aflonyddu
  • diogelwch ar-lein
  • cydsyniad rhywiol
  • stelcian

Chwilio A i Y