Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cam-drin domestig

Os oes arnoch chi angen gadael y safle yma’n gyflym cliciwch yma. Bydd angen i chi ddileu eich hanes hefyd er mwyn cuddio’r hyn rydych wedi bod yn ei wneud.

Trawsgrifiad fideo Gwasanaeth Cam-drin Domestig Assia

Mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Assia yma i gefnogi unrhyw un sy'n cael ei effeithio gan Gam-drin Domestig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gall gynnig help os yw hyn yn digwydd yn uniongyrchol i chi neu os ydych yn poeni am berthynas neu ffrind.  

Rydym yn cynnal siop un stop gyfrinachol ar gyfer gwasanaeth cam-drin domestig i bobl o bob cefndir.

Mae ein tîm cyfeillgar a phrofiadol yma i gynnig cymorth emosiynol ac ymarferol i chi. Gallwch gael y canlynol:

  • cyngor ac arweiniad
  • lloches
  • asesiad risg fel bod arbenigwyr yn gallu teilwra cymorth i chi a'ch teulu
  • cynllunio diogelwch

Dyma'r llwybr hefyd i gael cymorth i blant sydd wedi profi cam-drin domestig. Yn fwy na hynny, mae'r gwasanaeth yn gyfrinachol ac felly nid oes raid i chi roi eich enw.

Chwilio A i Y