Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cam-drin domestig

Rydyn ni’n cynnal siop un stop ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig i bobl o bob cefndir. Ac yn “Ystafell Assia” gennym ni, gallwch gael y canlynol:

  • cyngor ac arweiniad
  • lloches
  • asesiad risg fel bod arbenigwyr yn gallu teilwra’r gefnogaeth i chi a’ch teulu
  • cynllunio diogelwch

Hefyd mae hwn yn llwybr i gael cefnogaeth i blant sydd wedi profi cam-drin domestig. Yn fwy na hynny, mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol felly does dim rhaid i chi roi eich enw.

Galwch heibio am wasanaethau cam-drin domestig

I gael eich gweld wyneb yn wyneb, ewch i dderbynfa’r Swyddfeydd Dinesig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae’r manylion i’w gweld isod. Wedyn gofynnwch am ‘Ystafell Assia’ neu ‘Calan’, a byddwch yn cael eich arwain i ardal ddiogel yng nghefn yr adeilad.

Cefnogaeth yn y gymuned

Os nad ydych yn gallu dod i Ystafell Assia, mae posib eich asesu chi gartref neu yn y gymuned. Cysylltwch â ni i drefnu hyn gan ddefnyddio’r manylion isod.

Cefnogaeth dros y ffôn yn ystod y dydd

Yn ogystal â galw heibio, gallwch chi ein ffonio ni am gefnogaeth.

Cysylltu

Ystafell Assia

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Llun i Wener 8:30am i 5:30pm

Cefnogaeth dros y ffôn yn ystod y penwythnos a gyda’r nos

Cyswllt

Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Byw Heb Ofn

Ffôn: 0808 8010 800
Oriau agor:
Pedair awr ar hugain y dydd, saith niwrnod yr wythnos.

Lawrlwytho ap cam-drin domestig

Mae ap Holliguard yn ap ar gyfer ffonau clyfar sy’n darparu lefel uwch o warchodaeth, os ydych chi’n gweithio ar eich pen eich hun, yn teithio i ardal ddieithr neu ddim ond yn cymudo yn y dref. Mewn perygl? Drwy ei ysgwyd neu ei dapio, mae’n gweithredu Hollie Guard, gan roi gwybod ar unwaith i’r cysylltiadau o’ch dewis, dangos ble rydych chi ac anfon tystiolaeth sain a fideo yn uniongyrchol i’w ffonau symudol.

Mae'n darparu nodweddion defnyddiol ar gyfer amrywiaeth o wahanol sefyllfaoedd:

  • cam-drin domestig
  • aflonyddu
  • diogelwch ar-lein
  • cydsyniad rhywiol
  • stelcian

Chwilio A i Y