Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr

Yn wyneb y’r mesurau newydd sydd ar waith i ddelio gyda Covid-19, rydym yn gohirio gweithgareddau yn ein sesiynau Galw-Mewn dros dro.

Mae’r tîm ar gael o hyd i gynnig cymorth ac arweiniad drwy ebost neu ar y ffôn.

Cysylltwch â’r tîm ar 01656 815317, drwy ebost, ar y cyfryngau cymdeithasol, neu gallwch gysylltu â’ch Gweithiwr Achos yn uniongyrchol ar eu ffôn symudol.

Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael diweddariadau pellach.

Mae Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu trigolion cyflogedig a di-waith Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y mae angen cymorth arnynt gyda chyflogadwyedd. Gall eich helpu i wella eich sgiliau, cael swydd neu gael swydd well.

Mae hyn yn cynnwys darparu’r canlynol:

  • cymwysterau a hyfforddiant am ddim
  • cymorth i chwilio am swydd
  • datblygu CV gan gynnwys lleoliadau gwirfoddoli

Gall yr hyfforddiant gynnwys gwella sgiliau ‘meddal’ fel hyder a thechnegau cyfweld, neu gymwysterau galwedigaethol fel cardiau CSCS a chymwysterau Cynorthwyydd Addysgu. Caiff yr hyfforddiant ei arwain gan gleientiaid, felly gallwch gael gafael ar gymorth sy’n berthnasol i chi.

Efallai y bydd posib i ni ddarparu cymorth ar gyfer costau cysylltiedig â gwaith hefyd, fel:

  • cludiant i’ch gwaith nes y cewch eich talu
  • dillad, er enghraifft esgidiau gwaith

Rydym yn seiliedig yn y gymuned ac yn cwrdd â chleientiaid mewn lleoliadau o bob cwr o’r fwrdeistref.

Cawn ein hariannu drwy Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.

I gael help gyda chyflogadwyedd, cysylltwch â:

Cyswllt

Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 815317

(Trawsgrifiad fideo)

Chwilio A i Y