Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ailgylchu mewn fflatiau ac ystadau tai dwysedd uchel

Nid oes gan rai fflatiau ac ystadau tai dwysedd uchel ddigon o le i gasglu ailgylchu o ymyl y ffordd. Gall trigolion mewn eiddo o’r fath ailgylchu eu gwastraff mewn biniau cymunedol yn agos at eu cartrefi.

Beth i’w roi yn eich biniau cymunedol

Bin ailgylchu papur

Gwybodaeth am yr hyn y gellir ei roi mewn biniau ailgylchu papur.
Ie plîs Dim diolch
Papur
Cardfwrdd
Papur newydd
Cylchgronau
Cyfeirlyfrau ffôn
Catalogau
Post sothach
Amlenni
Hancesi papur
Tyweli papur
Rholyn cegin

Bin ailgylchu gwydr

Golchwch unrhyw wydr cyn ei roi allan i’w gasglu.

Gwybodaeth am yr hyn y gellir ei roi mewn biniau ailgylchu gwydr.
Ie plîs Dim diolch
Poteli gwydr
Jariau
Gwydrau yfed
Fasys
Powlenni
Gwydr ffenestr
Bylbiau golau
Pyrex

Bin ailgylchu gwastraff bwyd

Gwybodaeth am yr hyn y gellir ei roi mewn biniau ailgylchu gwastraff bwyd.
Ie plîs Dim diolch
Bwyd wedi a heb ei goginio
Cig
Pysgod
Esgyrn
Gwastraff gardd
Blodau wedi’u torri

Bin ailgylchu plastig a chaniau

Gwybodaeth am yr hyn y gellir ei roi mewn biniau ailgylchu plastig a chaniau.
Ie plîs Dim diolch
Poteli plastig, gan gynnwys poteli llaeth, diod a siampŵ
Cynwysyddion bwyd, gan gynnwys potiau iogwrt, tybiau marjarîn a chwpanau plastig
Hambyrddau bwyd nad ydynt yn ddu
Bocsys
Hambyrddau a chynwysyddion ffoil
Tuniau bwyd
Caniau diod
Bagiau plastig, gan gynnwys bagiau siopa, bagiau bara a bagiau bwyd rhewi
Ffilm plastig
Cling-ffilm
Pecynnau, gan gynnwys losin, bisgedi a chreision
Ffoil â chefn papur, er enghraifft, pocedi ffoil
Deunydd lapio swigod
Cesys CD a DVD
Polystyren
Teganau a phlastig caled arall
Potiau planhigion
Paent chwistrellu
Blychau nwy
Aerosolau

Chwilio A i Y