Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwastraff gardd

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros ŵyl y banc

Ni fyddwn yn cynnal casgliadau ddydd Llun 29 Mai 2023. Bydd casgliadau’n cael eu cynnal ddiwrnod yn hwyrach na’r arfer drwy’r wythnos tan ddydd Sadwrn 03 Mehefin.

Mae’r casgliad gwastraff gardd ar gael i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae gwastraff gardd yn cael ei gasglu bob pythefnos rhwng misoedd Mawrth a Thachwedd (13 Mawrth ac 17 Tachwedd 2023).

Rhowch eich gwastraff gardd o flaen eich tŷ rhwng 7pm y noson cynt a 7am ar ddiwrnod y casgliad.  

Sylwer: Byddwch yn cael gwybod pa ddiwrnod yw’r diwrnod casglu eich gwastraff gardd pan fydd eich sachau’n cael eu dosbarthu.

 

Cost

Codir ffi flynyddol o £46.01 fesul cartref, neu £41.73 i bensiynwyr. Mae pob cartref sy’n cofrestru’n cael dau fag gardd i gasglu a storio gwastraff gardd yn barod ar gyfer y diwrnod casglu.

Gellir prynu bagiau ychwanegol am ffi flynyddol ychwanegol o £5.91. Ni ad-delir y ffi hon.

Cofrestru ar gyfer Casgliadau Gwastraff Gardd

Gallwch bellach gofrestru ar gyfer ein gwasanaeth casglu gwastraff gardd 2023.

I gofrestru, ffoniwch 01656 643643 a dewiswch yr opsiwn gwastraff er mwyn cael eich trosglwyddo i Kier.

 

Rydym yn casglu:

 • planhigion
 • blodau
 • chwyn
 • glaswellt
 • dail
 • toriadau gwrychoedd

Nid ydym yn casglu:

 • gwastraff cegin
 • gwastraff cyffredinol
 • pridd
 • rwbel
 • boncyffion coed
 • rhywogaethau ymledol fel canclwm Japan

 

Gallwch hefyd ailgylchu eich gwastraff gardd am ddim yn eich canolfan ailgylchu agosaf.

Sylwer: Os byddwch yn symud tŷ, gellir symud y casgliad i’ch cyfeiriad newydd os yw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Cysylltwch â ni gyda manylion eich cyfeiriad newydd.

Cysylltu

Ffôn: 01656 643643

Chwilio A i Y