Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newid eich manylion am dreth cyngor

Ffurflen newid cyfeiriad

Dyma’r ffurflen i’w defnyddio hefyd os ydych chi’n gadael y fwrdeistref sirol. Chwiliwch am adran y dreth gyngor yn Fy Nghyfrif ac wedyn am y ffurflen gyda’r teitl ‘newid cyfeiriad’. 

Dylech fod â’r manylion canlynol wrth law:

  • eich cyfeiriad blaenorol a’ch cyfeiriad newydd
  • eich rhif cyfeirnod treth gyngor blaenorol
  • y dyddiad y gwnaethoch symud tŷ
  • enw a chyfeiriad y landlord os ydych yn rhentu’r eiddo presennol neu flaenorol, neu enw a chyfeiriad y cyfreithiwr a ddefnyddiwyd os ydych chi wedi prynu/gwerthu

Newid eich enw ar gyfer treth cyngor

Mae hyn yn cael ei wneud yn Fy Nghyfrif hefyd. Ewch i adran y dreth gyngor a defnyddio’r ffurflen ‘Ffurflen gais ar gyfer newidiadau i’ch cyfrif treth gyngor’.

Chwilio A i Y