Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newid eich manylion am dreth cyngor

Dyma’r ffurflen i’w defnyddio hefyd os ydych chi’n gadael y fwrdeistref sirol.

Dylech fod â’r manylion canlynol wrth law:

  • eich cyfeiriad blaenorol a’ch cyfeiriad newydd
  • eich rhif cyfeirnod treth gyngor blaenorol
  • y dyddiad y gwnaethoch symud tŷ
  • enw a chyfeiriad y landlord os ydych yn rhentu’r eiddo presennol neu flaenorol, neu enw a chyfeiriad y cyfreithiwr a ddefnyddiwyd os ydych chi wedi prynu/gwerthu

Chwilio A i Y