Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Clinigau brechu Covid-19 galw heibio

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn cynnal clinigau galw heibio i bobl nad ydynt eto wedi manteisio ar y cynnig o frechlyn Covid-19.

Gŵyl Caru Cerdded 2021 yn dechrau

Gwahoddir cerddwyr o bob oed a gallu i rannu straeon hanesyddol wrth archwilio eu hardal leol wrth i’r Ŵyl Flynyddol Caru Cerdded (Mehefin 19 – Gorffennaf 1 2021) gychwyn.

Cyngor yn nodi Diwrnod y Lluoedd Arfog 2021

Mae baner y Lluoedd Arfog yn hedfan y tu allan i'r Swyddfeydd Dinesig yr wythnos hon i gydnabod Diwrnod y Lluoedd Arfog 2021, ar ddydd Sadwrn 26 Mehefin.

Clwb chwaraeon a chyngor tref yn ymgymryd â chaeau a phafiliwn

Mae Clwb Athletau Bechgyn a Merched Pencoed wedi ymgymryd â'r gwaith o reoli'r pafiliwn a chaeau chwarae ym Mharc Coetir, Pencoed o ddydd i ddydd, fel rhan o Raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (BCBC).

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y