Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Toiledau cyhoeddus

Mae’r wybodaeth am doiledau sydd ar gael at ddefnydd y cyhoedd o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i’w chael yn Strategaeth Toiledau’r cyngor.

Gallwch hefyd chwilio am doiledau cyhoeddus lleol ar wefan Toilet Map:

Chwiliwch am doiledau cyhoeddus hygyrch

Gallwch chwilio am doiledau cyhoeddus hygyrch yn y fwrdeistref sirol ar wefan AccessAble:

Toiledau Changing Places

Datblygwyd y system map toiledau Lleoedd Newid gan Gymdeithas Toiledau Prydain mewn partneriaeth ag elusennau Mencap a Pamis. Mae’r system hon yn nodi cyfleusterau toiled mwy ar gyfer unigolion sy’n dioddef o Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (ADDLl) a’u teuluoedd a’u gofalwyr. 

  • Cosy Corner, Porthcawl

Cynllun cysur

Mae gennym gynllun cysur ar waith sy’n cynnig grant i fusnesau sy’n caniatáu i’r cyhoedd ddefnyddio eu toiledau, heb orfod prynu unrhyw nwyddau. Mae’r busnesau canlynol yn cymryd rhan yn y cynllun:

  • Gwesty’r Pier, Porthcawl
  • Jolly Sailor, Notais
  • Ancient Briton, Notais

Cynllun Allwedd Cenedlaethol

Mae’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol (NKS) yn cynnig mynediad annibynnol i bobl anabl i doiledau cyhoeddus dan glo ym mhob cwr o’r wlad. Mae toiledau gyda chloeon RADAR ar gael mewn:

  • canolfannau siopa
  • tafarndai
  • caffis
  • siopau adrannol
  • gorsafoedd bysiau a threnau

Gellir prynu allweddi drwy’r cynllun NKS. Efallai y bydd angen i chi brofi eich anabledd.

Chwilio A i Y