Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Digwyddiadau yng nghanol y dref

Mae digonedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau yng nghanolfannau tref Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi gwên ar wyneb y teulu cyfan.

Dyma'r digwyddiadau a'r gweithgareddau sydd ar y gweill y Nadolig hwn:

  • Marchnad Bwyd, Crefftau ac Anrhegion Nadoligaidd Artisan
  • Digwyddiad goleuo goleuadau'r Nadolig
  • Groto Siôn Corn
  • Nadolig Fictoraidd

Groto Nadolig Clwb Llewod Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Sadwrn 26 Tachwedd

Tŷ Carnegie

Ymunwch â Llewod Pen-y-bont ar Ogwr yn eu Groto Nadolig.

Pris: £7.00 y plentyn, a fydd yn cynnwys anrheg o safon.

Noder: Codir ffi archebu ar-lein o 70c.

Goleuadau Nadolig Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Sadwrn 26 Tachwedd

Canol tref Pen-y-bont ar Ogwr

Ymunwch â ni wrth i ni oleuo Goleuadau'r Nadolig, gyda gorymdaith Siôn Corn ac adloniant.

Goleuadau Nadolig Pencoed

Dydd Gwener 2 Rhagfyr 2022, 6pm

Y Sgwâr, Pencoed

Ymunwch â Chyngor Tref Pencoed yn eu digwyddiadau goleuadau’r Nadolig. Dewch draw i weld Siôn Corn yn mynd ar daith o gwmpas y dref.

Marchnad Bwyd, Crefftau ac Anrhegion Nadoligaidd Artisan

Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr, 10:00am - 3:00pm

Canol tref Pen-y-bont ar Ogwr

Marchnad yn cynnwys cynhyrchwyr annibynnol, crefftwyr medrus, cynnyrch artisan ac ambell i syrpréis blasus! Dewch i gwrdd â ffrindiau, cefnogi digwyddiad lleol, siopa, bwyta a mwynhau!


Wedi'i gynnal gan Green Top Events Ltd

Groto Nadolig Clwb Llewod Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr

Tŷ Carnegie

Ymunwch â Llewod Pen-y-bont ar Ogwr yn eu Groto Nadolig.

Pris: £7.00 y plentyn, a fydd yn cynnwys anrheg o safon.

Noder: Codir ffi archebu ar-lein o 70c.

Nadolig Fictoraidd Porthcawl

Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr, 10am - 4pm

Amgueddfa Porthcawl/ Bandstand Stryd Ioan

Ymunwch ag Amgueddfa Porthcawl i fwynhau Nadolig Fictoraidd fis Rhagfyr yma gyda phobl wedi gwisgo i fyny, canu carolau, teganau Fictoraidd, addurniadau Fictoraidd, sesiwn dynnu lluniau Fictoraidd, peiriant eira, crefftau Fictoraidd, groto Siôn Corn a chofiwch fynd i siop yr amgueddfa i brynu ychydig o anrhegion!

Goleuadau Nadolig Cyngor Tref Porthcawl

Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr

Stryd John, Porthcawl

Mwynhewch hwyl yr ŵyl yn nigwyddiad goleuo goleuadau Nadolig y Cyngor Tref.       

Gorymdaith Goleuadau Nadolig Cyngor Tref Maesteg

Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr

Maesteg

Mae Cyngor Tref Maesteg yn falch o gyhoeddi bod y Sioe Nadolig yn ôl ddydd Sadwrn 3 Rhagfyr 2022.

Groto Nadolig Clwb Llewod Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Sadwrn 10 Rhagfyr

Tŷ Carnegie

Ymunwch â Llewod Pen-y-bont ar Ogwr yn eu Groto Nadolig.

Pris: £7.00 y plentyn, a fydd yn cynnwys anrheg o safon.

Noder: Codir ffi archebu ar-lein o 70c.

Groto Nadolig Clwb Llewod Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Sadwrn 17 Rhagfyr

Tŷ Carnegie

Ymunwch â Llewod Pen-y-bont ar Ogwr yn eu Groto Nadolig.

Pris: £7.00 y plentyn, a fydd yn cynnwys anrheg o safon.

Noder: Codir ffi archebu ar-lein o 70c.

Marchnad Bwyd, Crefftau ac Anrhegion Nadoligaidd Artisan

Dydd Sadwrn 17 Rhagfyr

Stryd John, Porthcawl

Marchnad yn cynnwys cynhyrchwyr annibynnol, crefftwyr medrus, cynnyrch artisan ac ambell i syrpréis blasus! Dewch i gwrdd â ffrindiau, cefnogi digwyddiad lleol, siopa, bwyta a mwynhau!
Wedi'i gynnal gan Green Top Events Ltd

Chwilio A i Y