Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Digwyddiadau yng nghanol y dref

Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddiddanu'r teulu cyfan yng nghanol trefi Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y Nadolig hwn, gan gynnwys:

 • Marchnad Bwyd, Crefftau ac Anrhegion Nadoligaidd Artisan
 • Marchnad Stryd Nadolig
 • Goleuo Canol Trefi ar gyfer y Nadolig
 • Groto Siôn Corn
 • Parêd y Nadolig

Nadolig Fictoraidd a Goleuo Goleuadau Nadolig

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr

Ymunwch â Chyngor Tref Porthcawl ar gyfer eu Strafagansa Nadolig Fictoraidd.

Bandstand, 0 11am

 • Ysgol Gyfun Porthcawl - côr a cherddorfa fechan
 • Hanner dydd Ysgol Gynradd Newton - ysgol gynradd ac iau
 • Côr Cymunedol Porthcawl
 • Côr Eglwys Gymunedol Grace
 • Ysgol Gynradd Notais
 • Côr Meibion Porthcawl

4.45pm Goleuo’r goleuadau Nadolig. Bydd Steelworks Santa yn arwain parêd mewn trisio gyda JOY Riders Porthcawl, law yn llaw â chlwb Rotari Porthcawl a gorymdaith o blant gyda llusernau.

Bydd Siôn Corn yn goleuo’r goleuadau a bydd plant yn derbyn anrheg am ddim gan Siôn Corn.

Yn ystod y digwyddiad goleuo, bydd ardal y bandstand wedi’i gorchuddio ag eira.

Tu Allan i'r Amgueddfa, 11am - 3pm

 • Bydd Côr Sounds Familiar yn gwisgo mewn gwisg Fictoraidd ac yn canu carolau Nadolig.
 • Hanner dydd Cerddorfa Gymunedol Porthcawl
 • Bydd Pafiliwn y Grand yn perfformio detholiad o’r Panto Nadolig, “Beauty and the beast”

Amgueddfa Porthcawl, 11am - 4pm

 • Diwrnod â thema Fictoraidd rhwng
 • Creu llusernau i blant RhAD AC AM DDIM
 • Creu Cardiau Nadolig i blant RHAD AC AM DDIM
 • Cawl Fictoraidd, cacennau cri ar gael
 • Tynnwch lun dan lamp Fictoraidd sydd wedi’i gorchuddio ag eir AM DDIM
 • Groto Siôn Corn Llewod Porthcawl

YMCA Porthcawl, 11am - 4.30pm

 • Defnyddio’r brif neuadd AM DDIM
 • Profiad Efelychu Eira Fyrddio
 • Peiriant Gêm Goleuadau Electronig Batako
 • Gêm ‘Reindeer Derby’
 • Gêm ‘Slap a Rat’ Fictoraidd
 • Gêm bachu hwyaden Fictoraidd

 

Gŵyl Gerddoriaeth Siôn Corn, Porthcawl, ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr 2023

Bandstand Porthcawl, 11am a 4pm

 • James Ley, trympedwr a chanwr
 • Hanner dydd Nathan Wright, canwr
 • Undercurrent Duo - cantorion
 • Matt Davies, canwr
 • Undercurrent duo – cantorion

Tu Allan i Amgueddfa Porthcawl, 11.30am - 4pm

 • Jordan Marks, gitarydd a chanwr.
 • Showsax – sacsoffonydd a chanwr
 • St Louis Express
 • Showsax – sacsoffonydd a chanwr
 • Molly Anstee, canwr
 • Rhwng 11am a 3pm, Sioe Hud ar y Stryd

Digwyddiad Cyngor Tref Porthcawl yw hwn.

Parêd y Nadolig

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr

Canol Tref Maesteg 

 Yn dilyn llwyddiant Parêd y Nadolig yn 2022, mae Cyngor Tref Maesteg yn falch o gyhoeddi bod y Parêd yn dychwelyd yn 2023.

Yn cynnwys ymddangosiadau fel gwestai gan Jenkin a Chanelle o dŷ Big Brother a Russel Jones o’r X Factor a’r canwr lleol Alex John.

Os hoffai eich grŵp neu sefydliad fod yn rhan o’r Parêd, anfonwch e-bost i clerk@maestegcouncil.org am ffurflen gais.

Mae hwn yn ddigwyddiad Cyngor Tref Maesteg ac EPM.

Groto Nadolig Cyngor Tref Maesteg

Dydd Sadwrn a Dydd Sul, 2 & 3 Rhagfyr

Sgwâr y Farchnad Maesteg

Yn dychwelyd ar gyfer 2023, mae Cyngor Tref Maesteg yn eich gwahodd chi a’ch teulu i’r Groto Siôn Corn ar ei newydd wedd. Ysgrifennwch eich llythyr i Siôn Corn a’i bostio i’r Coblynnod yn Ystafell Bost Pegwn y Gogledd. Edrychwch i weld a ydych chi ar y rhestr ddrwg neu dda a lledaenwch ychydig o hwyl yr ŵyl gyda’r teulu cyfan.

Mae sesiynau tawel ar gyfer y rhai sydd eu hangen ar gael am 10am bob dydd (Anfonwch e-bost iclerk@maestegcouncil.org i ofyn am le ar y rhain).

Mynediad olaf am 3.45pm

Cost: Am ddim

Mae hwn yn ddigwyddiad Cyngor Tref Maesteg a Production 78

Marchnad Nadolig Green Top

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Marchnad yn cynnwys cynhyrchwyr annibynnol, crefftwyr dawnus, gwneuthurwyr artisan ac ambell syrpreis blasus. Cwrdd â ffrindiau, cefnogi eich stryd fawr leol, siopa, bwyta a mwynhau! Cynhelir gan Green Top Markets.

Groto Siôn Corn

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr, 10am - 4pm

Tŷ Carnegie, Pen-y-bont ar Ogwr

Dewch â’ch plant i gyfarfod Siôn Corn, a dewiswch anrheg o ansawdd, a gallwch dynnu eich lluniau eich hun. Gallwch archebu ymlaen llaw.

Bydd holl enillion y Groto Nadolig yn cael eu rhannu rhwng elusennau lleol.

Mae hwn yn ddigwyddiad Clwb Llewod Pen-y-bont ar Ogwr, a gefnogir gan Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Groto Nadolig Cyngor Tref Maesteg

Dydd Sadwrn a Dydd Sul, 9 & 10 Rhagfyr

Sgwâr y Farchnad Maesteg

Yn dychwelyd ar gyfer 2023, mae Cyngor Tref Maesteg yn eich gwahodd chi a’ch teulu i’r Groto Siôn Corn ar ei newydd wedd. Ysgrifennwch eich llythyr i Siôn Corn a’i bostio i’r Coblynnod yn Ystafell Bost Pegwn y Gogledd. Edrychwch i weld a ydych chi ar y rhestr ddrwg neu dda a lledaenwch ychydig o hwyl yr ŵyl gyda’r teulu cyfan.

Mae sesiynau tawel ar gyfer y rhai sydd eu hangen ar gael am 10am bob dydd (Anfonwch e-bost iclerk@maestegcouncil.org i ofyn am le ar y rhain).

Mynediad olaf am 3.45pm

Cost: Am ddim

Mae hwn yn ddigwyddiad Cyngor Tref Maesteg a Production 78

Groto Siôn Corn

Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr, 10am - 4pm

Tŷ Carnegie, Pen-y-bont ar Ogwr

Dewch â’ch plant i gyfarfod Siôn Corn, a dewiswch anrheg o ansawdd, a gallwch dynnu eich lluniau eich hun. Gallwch archebu ymlaen llaw.

Bydd holl enillion y Groto Nadolig yn cael eu rhannu rhwng elusennau lleol.

Mae hwn yn ddigwyddiad Clwb Llewod Pen-y-bont ar Ogwr, a gefnogir gan Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Marchnad Nadolig Green Top

Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr 2023, 11am - 3pm

Maes parcio Hilsboro South

Marchnad yn cynnwys cynhyrchwyr annibynnol, crefftwyr dawnus, gwneuthurwyr artisan ac ambell syrpreis blasus. Cwrdd â ffrindiau, cefnogi eich stryd fawr leol, siopa, bwyta a mwynhau! Cynhelir gan Green Top Markets.

Groto Nadolig Cyngor Tref Maesteg

Dydd Sadwrn a Dydd Sul, 16 & 17 Rhagfyr

Sgwâr y Farchnad Maesteg

Yn dychwelyd ar gyfer 2023, mae Cyngor Tref Maesteg yn eich gwahodd chi a’ch teulu i’r Groto Siôn Corn ar ei newydd wedd. Ysgrifennwch eich llythyr i Siôn Corn a’i bostio i’r Coblynnod yn Ystafell Bost Pegwn y Gogledd. Edrychwch i weld a ydych chi ar y rhestr ddrwg neu dda a lledaenwch ychydig o hwyl yr ŵyl gyda’r teulu cyfan.

Mae sesiynau tawel ar gyfer y rhai sydd eu hangen ar gael am 10am bob dydd (Anfonwch e-bost iclerk@maestegcouncil.org i ofyn am le ar y rhain).

Mynediad olaf am 3.45pm

Cost: Am ddim

Mae hwn yn ddigwyddiad Cyngor Tref Maesteg a Production 78

Groto Siôn Corn

Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr, 10am - 4pm

Tŷ Carnegie, Pen-y-bont ar Ogwr

Dewch â’ch plant i gyfarfod Siôn Corn, a dewiswch anrheg o ansawdd, a gallwch dynnu eich lluniau eich hun. Gallwch archebu ymlaen llaw.

Bydd holl enillion y Groto Nadolig yn cael eu rhannu rhwng elusennau lleol.

Mae hwn yn ddigwyddiad Clwb Llewod Pen-y-bont ar Ogwr, a gefnogir gan Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y