Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn un o brif warchodfeydd twyni tywod Cymru, lle mae planhigion fel tegeirian y fign gwyllt, adar a phryfed yn dibynnu ar y cynefin hwn i oroesi.

Mae pwll naturiol mwyaf Morgannwg, Pwll Cynffig, wedi’i leoli ar ymyl y warchodfa gyda golygfeydd godidog ar draws Bae Abertawe i ‘r Gŵyr.

Mae’r warchodfa yn hoff loches i adar gwyllt drwy’r flwyddyn. Mae’r ardal yn boblogaidd iawn ymysg gwylwyr adar. Mae’n un o’r ychydig fannau yn y DU lle gellir gweld aderyn y bwn yn ystod y gaeaf.

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Dynodedig.

Caiff yr ardal ei rheoli er mwyn sicrhau nad yw’r twyni’n cael eu llethu gan laswellt trwchus a choetir prysgoed gan golli bywyd gwyllt pwysig ac amrywiol.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Anogir pobl anabl i ymweld ond mae mynediad i systemau’r twyni yn anodd i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Mae warden ar y safle yn aml i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Gellir trefnu sgyrsiau a sioeau sleidiau, ynghyd â theithiau tywys ar gyfer grwpiau wedi’u trefnu. Mae gwasanaeth cynghori hefyd ar gael i ysgolion.

Caiff y safle ei reoli ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Caniateir cŵn ar dennyn.

Mae’r toiledau ar agor rhwng 9am a 5pm saith diwrnod yr wythnos.

Cyswllt

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

Ffôn: 01656 815070

Chwilio A i Y