Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyrsiau golff

Mae saith cwrs golff ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Maent yn amrywio o rai safon fyd-eang i rai addas i deuluoedd, ac mae enwogion fel Tom Watson, Bernhard Langer, Colin Montgomerie a llawer mwy wedi ymweld â nhw.

Bridgend Golf

Mae gan y cwrs naw twll hwn faes ymarfer addas i deuluoedd, yn ogystal â chaffi dymunol.

Bridgend Golf
Gwefan: Bridgend Golf
Ffôn: 01656 647926
Cyfeiriad: Golden Mile Drive, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5AS.
Oriau agor:
Dydd Llun i ddydd Gwener: 8am tan 9pm.
Dydd Sadwrn i ddydd Sul: 8am tan 8pm.

Coed-y-Mwstwr

Mae’r cwrs parcdir hardd hwn yn edrych dros Fro Morgannwg, ac mae’n rhannu’r un enw â gwesty moethus.

Clwb Golff Coed-y-Mwstwr
Ffôn: 01656 864934
Cyfeiriad: Heol Bryn, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6AF.

Maesteg Golf

Wedi’i leoli’n uchel yng nghanol Cymoedd garw Cymru, mae gan y cwrs hwn olygfeydd anhygoel.

Clwb Golff Maesteg
Ffôn: 01656 734106
Cyfeiriad: Mount Pleasant, Maesteg, CF34 9PR.

Y Pîl a Chynffig

Mae’r cwrs hwn sydd wedi ennill gwobrau wedi’i leoli yng nghanol twyni mawreddog. Hwn oedd Clwb y Flwyddyn 2017 Undeb Golff Cymru, a gallwch ymgolli yn y cwrs cyswllt yn y gwesty ar y safle.

Clwb Golff y Pîl a Chynffig
Ffôn: 01656 783093
Cyfeiriad: Waun-y-Mer, Cynffig, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 4PU.

Royal Porthcawl

Dyma un o gyrsiau cyswllt gorau Ewrop. Yn wir, cynhaliwyd y gystadleuaeth Agored i Chwaraewyr Hŷn yma yn 2014 a 2017. Mae’r dormi ar y safle yn addas i ddeuddeg, ac o’r clwb mae golygfeydd godidog o amrediad y llanw 40 troedfedd cyfagos sy’n newid o hyd.

Clwb Golff Royal Porthcawl
Ffôn: 01656 782251
Cyfeiriad: Rest Bay, Porthcawl,
Oriau agor:
Dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm.

The Grove

Mae cwrs parcdir Porthcawl yn her ardderchog i chwaraewyr golff o bob oed a gallu.

Grove Golf Club Ltd.
Gwefan: Grove Golf
Ffôn: 01656 788771
Cyfeiriad: Porthcawl, CF33 4RP.
Oriau agor:
Dydd Llun i ddydd Sul 7.30am tan iddi nosi.

Chwilio A i Y