Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwahardd cŵn oddi ar draethau

O 01 Mai i 30 Medi mae cŵn yn cael eu gwahardd oddi ar nifer o draethau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r gwaharddiad yn berthnasol i:

 • Bae Gorffwys
 • Bae Tywodlyd  (Traeth Coney)
 • Traeth Glan y Môr (Traeth y Dref)
 • Bae Trecco

Nid yw’r cyfyngiadau hyn yn berthnasol i gŵn tywys a chŵn cymorth.

Traethau sy’n Croesawu Cŵn

Mae rhai traethau yn parhau i groesawu cŵn drwy gydol yr haf:

Bagiwch e, biniwch e!

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â TiksPac a chynghorau tref a chymuned i ddarparu llwybrau cerdded cŵn sy’n cychwyn gyda bagiau a biniau baw ci am ddim:

 • Stryd yr Orsaf, Heol Garn, Maesteg
 • Y Ganolfan Gymunedol, Clwb Pêl-droed Maesteg
 • Clos Derllwyn, Tondu
 • Parc y Ganolfan Gymunedol, Goetre
 • Glan-y-nant, Ynysawdre
 • Clwb Rygbi, Heol y Cyw
 • Stryd Fawr, Blaengarw
 • Promenâd Isaf, Porthcawl
 • Ffordd Penprysg, Pencoed
 • Maes Pêl-droed, Bracla
 • Channel View, Bracla
 • Castell Coety, Coety
 • Caeau Chwarae, Pendre
 • Heol Bryn, Llangrallo
 • Eglwys Sant Iago, Y Pîl
 • Sunny Hill, Mynydd Cynffig

Chwilio A i Y