Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (GCI) Pen-y-bont ar Ogwr yn dîm amlasiantaeth sy'n cynnwys cynrychiolwyr o’r adrannau hyn:

  • gwasanaethau cymdeithasol
  • addysg
  • yr heddlu
  • prawf
  • asiantaethau iechyd a gwirfoddol

Mae'r gwasanaeth hefyd yn rhan o'r Gyfarwyddiaeth Addysg a Chefnogi Teuluoedd yn y cyngor.

Bydd GCI Pen-y-bont ar Ogwr yn ymdrechu i atal a lleihau aildroseddu ymhlith plant a phobl ifanc. Nod y gwasanaeth yw cynyddu eu hunan-barch, eu cyfrifoldeb a'u cyfleoedd i ddatblygu ffyrdd o fyw cadarnhaol.

Mae'r gwasanaeth yn gweithio gyda phobl ifanc 8 i 17 oed sydd naill ai mewn perygl o droseddu neu sydd wedi troseddu.

I gael gwybod mwy am y gwasanaeth defnyddiwch y manylion cyswllt canlynol:

Cysylltu

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 815420

Chwilio A i Y