Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Atal ac ymyrryd yn gynnar

Mae'r tîm ymyrraeth gynnar ac atal yn ceisio lleihau nifer y bobl ifanc sy'n ymwneud â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, neu sydd mewn perygl o hynny. Cyflawnir hyn drwy gynnig gwasanaethau cymorth gwirfoddol i bobl ifanc a'u teuluoedd.

Derbynnir atgyfeiriadau gan unrhyw asiantaeth/gweithiwr proffesiynol sy'n gweithio gyda'r person ifanc/teulu. Gallai hyn gynnwys addysg, iechyd, diogelwch cymunedol, yr heddlu, gwasanaethau plant neu dai. I gael gwybod mwy am Ymyrraeth Gynnar ac Atal neu i drafod atgyfeiriad.

Cysylltu â ni

Wasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 657243

Chwilio A i Y