Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sut i gael cefnogaeth

Os oes arnoch chi angen gadael y safle yma’n gyflym cliciwch yma. Bydd angen i chi ddileu eich hanes hefyd er mwyn cuddio’r hyn rydych wedi bod yn ei wneud.

Gallwch ffonio, e-bostio neu lenwi ffurflen gyswllt ar-lein i gael cefnogaeth.

Ffoniwch 999 bob amser mewn argyfwng.

Cefnogaeth dros y ffôn yn ystod yr wythnos

Cyswllt

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Assia
Ffôn: 01656 815 919
Cyfeiriad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr,, (Mae ein swyddfeydd ar gau dros dro i'r cyhoedd), CF31 4WB.
Oriau agor:
Llun – Gwener, 8:30am i 5:00pm

Cefnogaeth dros y ffôn gyda’r nos a thros y penwythnos 

Cyswllt

Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Byw Heb Ofn
Ffôn: 0808 8010 800
Oriau agor:
Pedair awr ar hugain y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Chwilio A i Y