Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adnabod yr arwyddion

Os oes arnoch chi angen gadael y safle yma’n gyflym cliciwch yma. Bydd angen i chi ddileu eich hanes hefyd er mwyn cuddio’r hyn rydych wedi bod yn ei wneud.

Adnabod yr arwyddion

  • cenfigennus a pherchnogol
  • hyfryd un funud a cham-drin y funud nesaf
  • dweud wrthych chi beth i'w wisgo, ble i fynd, pwy i'w weld
  • eich rhoi i lawr yn gyson
  • chwarae gemau meddwl a gwneud i chi amau eich barn
  • rheoli eich arian
  • rhoi pwysau arnoch chi i gael rhyw pan nad ydych eisiau
  • ofni dweud dim
  • monitro neu olrhain eich symudiadau neu negeseuon
  • defnyddio dicter a bygythiadau i'ch dychryn a'ch rheoli

Os ydych chi'n adnabod unrhyw arwyddion eraill gallech fod yn profi cam-drin domestig. Mae help a chefnogaeth ar gael.

Chwilio A i Y