Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Aelodau cabinet a chadeiryddion craffu

Aelodau’r Cabinet

Mae’r cabinet yn gyfrifol am wneud polisïau a phenderfyniadau mawr yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Arweinydd

Y Cynghorydd John Spanswick

 

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

Y Cynghorydd Jane Gebbie

 

Aelod Cabinet dros Addysg a Phobl Ifanc 

Y Cynghorydd Martyn Jones

 

Aelod Cabinet dros y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd

Y Cynghorydd Paul Davies

 

Aelod Cabinet dros Adnoddau 

Y Cynghorydd Eugene Caparros / Y Cynghorydd Melanie Evans

 

Aelod Cabinet dros Dai, Cynllunio ac Adfywio

Y Cynghorydd Neelo Farr

 

Aelod Cabinet dros Gyllid a Pherfformiad 

Y Cynghorydd Hywel Williams


Cadeiryddion pwyllgorau craffu

Mae’r pwyllgorau craffu yn edrych ar benderfyniadau mae’r Cyngor yn eu gwneud a sicrhau eu bod yn cael eu harchwilio yn iawn.

Darganfod mwy am drosolwg a chraffu

 

Trosolwg Pwnc a Phwyllgor Craffu Un

Y CynghoryddAlex Williams

 

Trosolwg Pwnc a Phwyllgor Craffu Dau

Y Cynghorydd Freya Bletsoe

 

Trosolwg Pwnc a Phwyllgor Craffu Tri

Y Cynghorydd Jon Paul Blundell

Chwilio A i Y