Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Aelodau cabinet a chadeiryddion craffu

Aelodau’r Cabinet

Mae’r cabinet yn gyfrifol am wneud polisïau a phenderfyniadau mawr yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Arweinydd

Y Cynghorydd Huw David

Dirprwy Arweinydd

Y Cynghorydd Hywel Williams

Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Y Cynghorydd Charles Smith

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Help Cynnar

Y Cynghorydd Nicole Burnett

Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol

Y Cynghorydd Dhanisha Patel

Yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Y Cynghorydd Stuart Baldwin


Cadeiryddion pwyllgorau craffu

Mae’r pwyllgorau craffu yn edrych ar benderfyniadau mae’r Cyngor yn eu gwneud a sicrhau eu bod yn cael eu harchwilio yn iawn.

Darganfod mwy am drosolwg a chraffu.

Trosolwg Pwnc a Phwyllgor Craffu Un

Gwybodaeth am sut i gysylltu â’r Kay Rowlands

Trosolwg Pwnc a Phwyllgor Craffu Dau

Gwybodaeth am sut i gysylltu â’r Amanda Williams

Trosolwg Pwnc a Phwyllgor Craffu Tri

Gwybodaeth am sut i gysylltu â’r Cynghorydd Jon-Paul Blundell

Chwilio A i Y