Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Arweinydd y Cyngor

Etholir Arweinydd y Cyngor bob blwyddyn yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor sydd fel arfer yn cael ei gynnal ym mis Mai. Fel arfer yr Arweinydd yw arweinydd grŵp y blaid sydd yn y mwyafrif.

Yr Arweinydd yw’r pennaeth gwleidyddol ac yn aml mae’n siarad ar ran y Cyngor. Mae’r Arweinydd yn rhoi arweinyddiaeth clir ar gyfer strategaethau'r Cyngor.

Y Cynghorydd Huw David yw Arweinydd cyfredol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’r Cynghorydd Jane Gebbie yw’r Dirprwy Arweinydd sy’n ei gefnogi.

Cyswllt

Yr Arweinydd, Y Cynghorydd Huw David
Ffôn: 01656 643225
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y