Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canol Trefi

Beth am ymweld â’ch canol tref agosaf a helpu i gefnogi busnesau lleol? Gyda chymysgedd o siopau annibynnol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Maesteg, dyma’r lle delfrydol i gasglu unrhyw anrhegion funud olaf.

Cofiwch, mae parcio ar gael am ddim o hyd mewn meysydd parcio a reolir gan y cyngor drwy gydol cyfnod y Nadolig:

  • The Rhiw, Pen-y-bont ar Ogwr (y tair awr gyntaf)
  • Maes Parcio John Street, Porthcawl (rhwng 12pm a 3pm)
  • Maes parcio aml lawr Llynfi Road,Maesteg

Canol tref Pen-y-bont ar Ogwr

Mae gan Ben-y-bont ar Ogwr, sy'n dref farchnad ers yr 16eg ganrif, gymysgedd fywiog o siopau annibynnol, caffis ac enwau'r stryd fawr. 

Yn y Farchnad Dan Do draddodiadol byddwch yn dod o hyd i fusnesau teuluol hirsefydlog a masnachwyr newydd.

Fwytai ‘Cyrchfan’

Mae canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i nifer o fwytai  ‘cyrchfan’ annibynnol, sy’n cynnig bwydydd rhyngwladol lu.

Canol tref Maesteg

Mae'r profiad siopa fan hyn yn un cyfeillgar. Profwch yr ymdeimlad cryf o gymuned yng nghanol y dref, sy'n gartref i frandiau'r stryd fawr, siopau annibynnol a marchnad awyr agored sy'n clystyru o amgylch sgwâr marchnad newydd.

Canol tref Porthcawl

Yn union y tu ôl i'r Esplanade ar lan y môr, byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth gyffrous o siopau a chaffis annibynnol, ynghyd â brandiau'r stryd fawr. 

Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r farchnad draddodiadol hon yn gartref i nifer o fusnesau teuluol hirsefydlog a masnachwyr newydd. Mae mynediad at y Farchnad Dan Do, sydd wedi’i chynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ar gael drwy Ganolfan Siopa y Rhiw.

Marchnad Maesteg

Mae Marchnad Maesteg yn farchnad awyr agored yng nghanol y dref. Yn wreiddiol, roedd wedi’i lleoli ar islawr neuadd y dref yn 1881, ac arhosodd yn y lleoliad hwnnw am 137 o flynyddoedd.

Chwilio A i Y