Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canllaw Siopau Pop-yp

Cydnabyddir bod dull mwy hyblyg yn dod i’r amlwg ar gyfer gosod eiddo gwag yng nghanol trefi.

Gallwch weld canllaw Siopau Pop-Yp i helpu darpar denantiaid i ddilyn y broses o sefydlu siop Pop-Yp.

Mae’r canllaw yn darparu cyngor ar y canlynol: 

  • ardrethi busnes
  • dull cam wrth gam o agor siop Pop-Yp
  • logisteg rhedeg siop Pop-Yp

Gallwch hefyd ddefnyddio’r Mynegai Eiddo Canol Trefi i helpu i ddod o hyd i’r gofod addas yng nghanol ein trefi.

Chwilio A i Y