Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Marchnad Maesteg

Mae Marchnad Maesteg yn farchnad awyr agored yng nghanol y dref.

Yn wreiddiol, roedd wedi’i lleoli ar islawr neuadd y dref yn 1881, ac arhosodd yn y lleoliad hwnnw am 137 o flynyddoedd. Yn 2016, agorodd y farchnad awyr agored newydd yn Sgwâr y Farchnad.

Stondinau a masnachwyr presennol

Preswylwyr marchnad Maesteg.
Sgwâr y Farchnad Busnes/gwasanaeth
Andrews Garner. Cigydd.
The Card Shop. Gwerthu anrhegion dathlu.
Caffi Casey. Caffi.
Michael's. Trin gwallt.
Sew Sew. Gwniadwraig trwsio ac altro.
Carmarthenshire Dairy Produce. Siop fwydydd, cigoedd oer a phasteiod.
Maesteg Animal Welfare Society (MAWS). Llyfrau ail law.
Valley Gold Jewellery Repair Shop. Torri allweddi ac atgyweirio gemwaith.
Harrington Wealth Management Financial Advisor.
Y Post Brenhinol. Swyddfa Post.
Flower Shop. Blodau, tuswau.

Cyswllt

Ffôn: 01656 736521
Cyfeiriad: Sgwâr Marchnad Maesteg, Maesteg, CF34 9BL.
Oriau agor:
Llun i Sadwrn 9am i 5pm

Bydd rhywun yn ateb y ffôn tan 10:30am o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Os yw’r mater yn un brys, cysylltwch â’r Tîm Masnachol gan ddefnyddio’r wybodaeth isod.

Gwneud cais am stondin neu uned

  • Nid oes unrhyw stondinau ar gael ar hyn o bryd

I wneud cais am stondin neu uned, cysylltwch â’r Tîm Masnachol:

Tîm Masnachol, Landlord Corfforaethol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642700
Cyfeiriad: Ravens Court, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Chwilio A i Y