Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gorchmynion gwarcheidiaeth arbennig

Rydym yn darparu llawer o wasanaethau i helpu i gefnogi gwarcheidwaid arbennig, a rheini biolegol. Mae hyn yn cynnwys:

  • cymorth ariannol
  • ymweliadau â’r cartref
  • cefnogaeth ac arweiniad naill ai dros y ffôn, drwy e-bost neu ymweliad
  • grwpiau cymorth bob dau fis gyda gwarcheidwaid arbennig eraill
  • calendr hyfforddiant maethu sy’n mynd i’r afael â materion fel cymorth cyntaf pediatrig sylfaenol, amddiffyn plant ac
  • ymlyniad a sylfaen ddiogel
  • cymorth lleoliad i helpu i ddatblygu sgiliau i reoli ymddygiad anodd neu heriol y gall plentyn sydd wedi dioddef trawma ei
  • ddangos
  • clust i wrando ar gyfer rhieni biolegol
  • cyfathrebu â sefydliadau eraill ar eich rhan

Cyswllt

Gorchmynion gwarcheidiaeth arbennig

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642674

Chwilio A i Y