Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cysylltu â gofal cymdeithasol plant

Rydyn ni’n gweithio gyda phlant a theuluoedd i warchod a chefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd neu eu gofalwyr i fyw bywydau llawn a diogel.

I wneud hyn, rydyn ni’n gwneud y canlynol:

  • darparu gwybodaeth, cyngor ac asesiadau
  • helpu i warchod plant rhag niwed neu esgeulustod
  • darparu cefnogaeth ddwysach i rai plant a theuluoedd

Os ydych chi’n dymuno siarad gyda rhywun am bryderon diogelu neu angen gwybodaeth neu gyngor am ofal cymdeithasol i blant, dewiswch un o’r opsiynau canlynol:

Cysylltwch:

Wardiau’r gogledd: ffoniwch 01656 642282.

Dyma wardiau’r gogledd: Abercynffig, Betws, Blackmill, Blaengarw, Bryncethin, Bryncoch, Caerau, Llangeinor, Maesteg, Nantymoel, Pontycymer, Cwm Ogwr, Llangynwyd, Penyfai, Sarn ac Ynysawdre.

Wardiau’r gorllewin: ffoniwch 01656 642488.

Dyma wardiau’r gorllewin: Pîl, Mynydd Cynffig, Cefn Cribwr, Gogledd a De Corneli a Phorthcawl.

Wardiau’r dwyrain: ffoniwch 01656 642473.

Dyma wardiau’r dwyrain: Tref Pen-y-bont ar Ogwr, Bracla, Bryntirion, Cefn Glas, Coety, Llangrallo, Litchard, Hendre, Felindre, Llangewydd, Morfa, Penyfai, Pendre, Trelales a Merthyr Mawr.

Os oes arnoch chi angen cysylltu â ni y tu allan i’n horiau gwaith, cysylltwch â’r Tîm Dyletswydd Argyfwng ar 01443 743665.

Ein horiau gwaith yw 8:30am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Chwilio A i Y