Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y dogfennau rydych chi eu hangen i hawlio budd-daliadau

Os ydych chi’n talu rhent mae rhaid i ni gael prawf o’ch tenantiaeth. Mae un neu fwy o’r canlynol yn dderbyniol fel prawf tenantiaeth:

 • cytundeb eich tenantiaeth
 • llythyr gan eich landlord
 • eich llyfr rhent
 • llythyr gan asiant eich landlord
 • prawf o ffurflen rhent

Rhaid i’r holl dystiolaeth sy’n cael ei darparu gynnwys yr holl wybodaeth ganlynol:

 • enw a chyfeiriad eich landlord
 • enw a chyfeiriad yr asiant rheoli, os oes gennych un
 • y dyddiad y dechreuodd eich cytundeb
 • swm y rhent sy’n daladwy
 • pa wasanaethau sydd wedi’u cynnwys yn eich rhent, os o gwbl
 • y cyfnod talu, boed yn fisol, yn wythnosol neu’n fis calendr

Chwilio A i Y