Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y dogfennau rydych chi eu hangen i hawlio budd-daliadau

Mae’r rheolau yma’n berthnasol ar gyfer hawlio unrhyw fudd-dal gan y cyngor. Mewn rhai achosion, mae posib sganio dogfennau drwy Fy Nghyfrif. Yn y rhan fwyaf o achosion, ac os gofynnir i chi am y gwreiddiol, bydd angen i chi ddod â’ch dogfennau gyda chi i’r Swyddfeydd Dinesig er mwyn eu dilysu a’u llungopïo. Fe allech chi wneud y canlynol:

  • eu postio i’r Adran Budd-daliadau yn y Swyddfeydd Dinesig
  • dod â nhw gyda chi i’r Adran Budd-daliadau yn y Swyddfeydd Dinesig
  • mynd â nhw i lyfrgell leol, lle bydd negesydd yn eu codi

Cyswllt:

Adran Budd-daliadau

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643386
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd Angel, CF31 4WB.

Chwilio A i Y