Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgynghoriad Ysgol Gynradd Coety

Cynnig i wneud newid rheoleiddiedig i Ysgol Gynradd Coety, Ffordd yr Hebog, Coety, Pen-y-bont ar Ogwr CF35 6DH drwy ehangu'r ysgol o ddau ddosbarth mynediad i 2.5 dosbarth mynediad, i ddod i rym o fis Ionawr 2025

Chwilio A i Y