Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Swyddi Gwaith Cymdeithasol

Mae ein gwasanaethau plant ac oedolion yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn angerddol ynglŷn â darparu ymarfer gwaith cymdeithasol o ansawdd, gyda’r amcan o feithrin perthnasau gwerthfawr gyda’n plant, teuluoedd, oedolion a gofalwyr.

Rydym wedi ymrwymo’n fawr i gefnogi a datblygu ein gweithwyr cymdeithasol er mwyn sicrhau eu bod yn gallu ymrwymo i gefnogi plant, pobl ifanc ac oedolion yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wrth hefyd gynnal cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

Gweithiwr Cymdeithasol - Hybiau Ardal y Dwyrain i Blant

Cyflog: £39,834 - £48,421 y flwyddyn (yn cynnwys atodiad marchnad o £5,000). Pennir man

Dyddiad cau: 26/06/2024

Rheolwr Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd - Gofal Cymdeithasol i Blant

Cyflog: £53,590 - £54,630 y flwyddyn

Dyddiad cau: 26/06/2024

Therapydd Galwedigaethol - Dementia - ICNT

Cyflog: £34,834 - £43,421 y flwyddyn

Dyddiad cau: 26/06/2024

Uwch Ymarferydd Hyb Ymyrraeth Gynnar ac Atal

Cyflog: £44,428 - £46,464 y flwyddyn

Dyddiad cau: 26/06/2024

Gweithiwr Cymdeithasol - Asesiad IAA

Cyflog: £39,834 - £48,421 y flwyddyn (yn cynnwys atodiad marchnad o £5,000). Pennir man cychwyn yn unol â'r Fframwaith Dilyniant Bydd pecyn adleoli hyd at £8,000 yn cael ei ystyried ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 26/06/2024

Uwch-ymarferydd Gofal gan Berthynas a Sefydlogrwydd

Cyflog: £44,428 - £46,464 y flwyddyn

Dyddiad cau: 26/06/2024

Byw a Gweithio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae gan Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gymunedau ffyniannus sy'n byw ac yn gweithio yn nhrefi marchnad prysur Pen-y-bont ar Ogwr a Maesteg a thref glan môr Porthcawl.

Mae pobl yng Nghymru yn adnabyddus am eu natur groesawgar, ac mae’r fwrdeistref sirol yn cynnig cartref i bobl o bob cenedl gyda grwpiau ffydd ar gyfer pob crefydd a siopau bwyd arbenigol i bob diwylliant. Mae ein bwrdeistref sirol yn le gwych i fyw, i weithio, i astudio, i ymweld â hi, neu i symud iddi.

Chwilio A i Y