Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Swyddi Gwaith Cymdeithasol

Mae ein gwasanaethau plant ac oedolion yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn angerddol ynglŷn â darparu ymarfer gwaith cymdeithasol o ansawdd, gyda’r amcan o feithrin perthnasau gwerthfawr gyda’n plant, teuluoedd, oedolion a gofalwyr.

Rydym wedi ymrwymo’n fawr i gefnogi a datblygu ein gweithwyr cymdeithasol er mwyn sicrhau eu bod yn gallu ymrwymo i gefnogi plant, pobl ifanc ac oedolion yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wrth hefyd gynnal cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

Swyddog Adolygu Annibynnol Rheolwr Tîm - Gwasanaethau Plant

Cyflog: £49,498 - £52,512 y flwyddyn

Dyddiad cau: 13/12/2023

Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Plant sydd wedi Profiad o Ofal

Cyflog: £39,834 - £48,421 y flwyddyn (yn cynnwys atodiad marchnad o £5,000). Pennir man cychwyn yn unol â'r Fframwaith Dilyniant Bydd pecyn adleoli hyd at £8,000 yn cael ei ystyried ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 20/12/2023

Gweithiwr Cymdeithasol - Hybiau Ardal y Dwyrain i Blant

Cyflog: £39,834 - £48,421 y flwyddyn (yn cynnwys atodiad marchnad o £5,000). Pennir man cychwyn yn unol â'r Fframwaith Dilyniant Bydd pecyn adleoli hyd at £8,000 yn cael ei ystyried ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 20/12/2023

Gweithiwr Cymdeithasol - Asesiad IAA

Cyflog: £39,834 - £48,421 y flwyddyn (yn cynnwys atodiad marchnad o £5,000). Pennir man cychwyn yn unol â'r Fframwaith Dilyniant Bydd pecyn adleoli hyd at £8,000 yn cael ei ystyried ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 20/12/2023

Gweithiwr Cymdeithasol - Perthynas a Parhad

Cyflog: £34,834 - £43,421 y flwyddyn. Pennir man cychwyn yn unol â'r Fframwaith Dilyniant Bydd pecyn adleoli hyd at £8,000 yn cael ei ystyried ar gyfer y swydd hon

Dyddiad cau: 20/12/2023

Gweithiwr Cymdeithasol - Perthynas a Parhad

Cyflog: £28,243 - £35,206y flwyddyn. Pennir man cychwyn yn unol â'r Fframwaith Dilyniant Bydd pecyn adleoli hyd at £8,000 yn cael ei ystyried ar gyfer y swydd hon

Dyddiad cau: 20/12/2023

Byw a Gweithio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae gan Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gymunedau ffyniannus sy'n byw ac yn gweithio yn nhrefi marchnad prysur Pen-y-bont ar Ogwr a Maesteg a thref glan môr Porthcawl.

Mae pobl yng Nghymru yn adnabyddus am eu natur groesawgar, ac mae’r fwrdeistref sirol yn cynnig cartref i bobl o bob cenedl gyda grwpiau ffydd ar gyfer pob crefydd a siopau bwyd arbenigol i bob diwylliant. Mae ein bwrdeistref sirol yn le gwych i fyw, i weithio, i astudio, i ymweld â hi, neu i symud iddi.

Chwilio A i Y