Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Swyddi Gwaith Cymdeithasol

Mae gweithwyr cymdeithasol yn helpu i ddiogelu plant ac oedolion sy'n agored i niwed rhag niwed neu gam-drin, ac yn cefnogi pobl i fyw yn annibynnol.

 

Cyfleoedd presennol

Gweithiwr Cymdeithasol 1 neu 3 –  Tîm Asesu IAA
Cyflog: £30,451 - £32,234 y flwyddyn (SW1) £33,782 - £38,890 y flwyddyn (SW3)
Dyddiad cau: 14/12/2022

Swyddog Cymorth Gwaith Cymdeithasol

Cyflog: £23,194 - £24,054 Y flwyddyn
Dyddiad cau: 14/12/2022

Gweithiwr Cymdeithasol 1 neu 3 – Tîm Maethu
Cyflog: £30,984 - £32,798 y flwyddyn - o dan 2 flynedd o brofiad ôl-gymhwyso £37,568 - £39,571 y flwyddyn - yn amodol ar 2 flynedd o brofiad ôl-gymhwyso
Dyddiad cau: 14/12/2022

Gweithiwr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso - 2022

Ydych chi?

  • I fod i gymhwyso yn 2022
  • Yn awyddus i gael swydd barhaol
  • Â diddordeb mewn gweithio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
  • Ar gael i weithio cyn cofrestru
  • Yn angerddol am weithio gyda phlant, pobl ifanc, a'u teuluoedd
  • Wedi ymrwymo i gyrraedd safonau uchel o ymarfer

Yn draddodiadol rydym wedi penodi myfyrwyr gwaith cymdeithasol a lle maent ar gael i ymgymryd â dyletswyddau cyn dod yn Weithwyr Cymdeithasol Cofrestredig, wedi cynnig penodiadau fel Cynorthwywyr Gwaith Cymdeithasol.

Yr unig wahaniaeth yw ein bod eleni yn ei wneud yn gynt ac yn gwneud y broses benodi yn haws, yn llawn gwybodaeth ac yn hygyrch. Yn syml, y cyfan sydd angen i chi ei wneud i symud eich cais yn ei flaen yw trefnu i siarad ag aelod o'n tîm gweithlu gofal cymdeithasol.

Gweld manylion Gweithiwr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso

Chwilio A i Y