Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cymorth i ddysgwyr

Rydym am i chi elwa i'r eithaf ar eich dysgu. Rydym yn gwneud ein gorau i gefnogi dysgwyr i oresgyn rhwystrau sydd yn eu hatal rhag cyrraedd eu potensial. Trafodwch unrhyw broblemau gyda'ch tiwtor wrth i chi gwblhau eich Cynllun Dysgu Unigol. Neu, os nad ydych yn gallu trafod rhywbeth gyda'ch tiwtor, cysylltwch â'n swyddfa ganolog gan ddefnyddio'r manylion isod. Byddwn yn ceisio gweithio gyda chi i roi'r cymorth sydd ei angen arnoch.

Cyswllt

Dysgu Oedolion yn y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642746
Cyfeiriad: Lefel 3, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr , CF31 4WB.
Oriau agor:
Dydd Mawrth i Ddydd Iau 9am i 3.30pm. (Mae peiriant ateb yn gweithredu tu allan i'r oriau hyn).

Anawsterau dysgu

Mae gennym offer i gefnogi dysgwyr sydd â dyslecsia ac anghenion llythrennedd. Mae'r dewisiadau yn cynnwys cael ysgrifennydd os nad ydych yn gallu rhoi atebion yn ysgrifenedig, ac rydym yn cynnig cymorth gyda llythrennedd a rhifedd drwy gyrsiau am ddim. Ceisiwch deimlo'n hyderus am ddysgu, gan ein bod ni yma i'ch cynorthwyo drwy eich astudiaethau.

Chwilio A i Y