Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyrsiau 

Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cyrsiau ar-lein i'r cyhoedd. Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cyrsiau hyn.

Mae cymorth TG am ddim ar gael cyn dechrau'r cwrs i'r rhai sydd angen help i gael mynediad at ddysgu ar-lein.

Am ragor o wybodaeth a ffurflen ymrestru, cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk

Wrth ymrestru, nodwch yn glir yn eich e-bost y cwrs, y diwrnod a’r amser y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Cysyllt

Ffôn: 01656 642746
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Dydd Mawrth i Ddydd Iau 9am i 3.30pm. (Mae ffôn ateb yn gweithredu tu allan i'r amserau hyn).

Cyrsiau Cyfrifiadureg/T.G

Dysgwch am brif nodweddion meddalwedd prosesu geiriau, a sut i greu dogfennau effeithiol sy’n edrych yn dda at ddefnydd Gwaith neu bersonol.

Lleoliad: Canolfan Fywyd y Pîl

Dyddiad cychwyn: 15 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Llun, 1pm - 3pm

Hyd: 9 wythnos

Pris: Rhad ac am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Sefydlwch gyfrif e-bost ar eich ffôn clyfar neu dabled, a Dysgu sut mae creu ac ymateb I negeseuon e-bost ffurfiol ac anffurfiol.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Bracla

Dyddiad cychwyn: 17 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 10.30am - 12.30pm

Hyd: 9 wythnos

Pris: Rhad ac am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Lleoliad: Canolfan Fywyd y Pîl

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 2pm - 4pm

Pris: Am ddim

Mae ein sesiynau Galw Heibio Digidol AM DDIM ac ar agor i unrhyw un sydd eisiau cymorth, cyngor neu help gyda’u teclynnau digidol.

Beth yw’r drefn:

❶ Galwch heibio, nid oes angen apwyntiad arnoch chi

❷ Gofynnwch gwestiwn – gofynnwch am gyngor a help

❸ Gallwch adael pryd bynnag fynnwch chi

❹ Gallwch ddod unwaith, bob wythnos, pryd bynnag fynnwch chi – chi sydd i ddewis

Lleoliad: Maesteg 777

Diwrnod/amser: Dydd Llun, 2.00pm - 4.00pm

Pris: Am ddim

Mae ein sesiynau Galw Heibio Digidol AM DDIM ac ar agor i unrhyw un sydd eisiau cymorth, cyngor neu help gyda’u teclynnau digidol.

Beth yw’r drefn:

❶ Galwch heibio, nid oes angen apwyntiad arnoch chi

❷ Gofynnwch gwestiwn – gofynnwch am gyngor a help

❸ Gallwch adael pryd bynnag fynnwch chi

❹ Gallwch ddod unwaith, bob wythnos, pryd bynnag fynnwch chi – chi sydd i ddewis

Lleoliad: Canolfan Dysgu Gydol Oes Sarn

Diwrnod/amser: Dydd Mawrth, 2.00pm - 4.00pm

Pris: Am ddim

Mae ein sesiynau Galw Heibio Digidol AM DDIM ac ar agor i unrhyw un sydd eisiau cymorth, cyngor neu help gyda’u teclynnau digidol.

Beth yw’r drefn:

❶ Galwch heibio, nid oes angen apwyntiad arnoch chi

❷ Gofynnwch gwestiwn – gofynnwch am gyngor a help

❸ Gallwch adael pryd bynnag fynnwch chi

❹ Gallwch ddod unwaith, bob wythnos, pryd bynnag fynnwch chi – chi sydd i ddewis

Cyrsiau Iaith

Nid oes unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd.

Sgiliau ar gyfer Bywyd a Gwaith

Hoffech chi ddysgu i ddarllen? Mae’r cwrs hwn yn edrych ar ddefnyddio ffoneg i ddysgu i ddarllen geiriau syml cyffredin. Mae wedi’i anelu at rai sy’n dechrau darllen.

Lleoliad: Canolfan Fywyd y Pîl

Dyddiad cychwyn:  16 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Mawrth, 9.30am - 11.30am

Hyd: 9 wythnos

Pris: Rhad ac am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Mae’r cwrs hwn yn ceisio gweithio gyda’ch meddyliau, teimladau ac ymddygiad er mwyn meithrin ymdeimlad cryfach o hunan-hyder.

Lleoliad: Tŷ Carnegie Pen-y-bont ar Ogwr

Dyddiad cychwyn: 17 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 9.30am - 11.30am

Hyd: 9 wythnos

Pris: Rhad ac am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Nod y cwrs hwn yw rhoi cipolwg I chi ar orbryder, ei symptomau a’i achosion, yn ogystal â chamau a strategaethau ymarferol i’w reoli’n effeithiol yn y dyfodol.

Lleoliad: Ar-Lein

Dyddiad cychwyn: 17 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 12.30pm - 2.30pm

Hyd: 9 wythnos

Pris: Rhad ac am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Datblygu eich sgiliau cyfathrebu gyda phlant, ac annog eu datblygiad iaith ar yr un pryd â gwella sgiliau cyfathrebu personol.

Lleoliad: Canolfan Fywyd y Pîl

Dyddiad cychwyn: 15 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Llun, 9.15am - 11.15am

Hyd: 9 wythnos

Pris: Rhad ac am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Datblygu eich sgiliau cyfathrebu gyda phlant, ac annog eu datblygiad iaith ar yr un pryd â gwella sgiliau cyfathrebu personol.

Lleoliad: Canolfan Fywyd Betws

Dyddiad cychwyn: 15 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Llun, 1pm - 3pm

Hyd: 9 wythnos

Pris: Rhad ac am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Datblygu eich sgiliau cyfathrebu gyda phlant, ac annog eu datblygiad iaith ar yr un pryd â gwella sgiliau cyfathrebu personol.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Llangrallo

Dyddiad cychwyn: 15 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 9.15am - 11.15am

Hyd: 9 wythnos

Pris: Rhad ac am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Datblygu eich sgiliau cyfathrebu gyda phlant, ac annog eu datblygiad iaith ar yr un pryd â gwella sgiliau cyfathrebu personol.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Cwm Ogwr

Dyddiad cychwyn: 15 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 1pm - 3pm

Hyd: 9 wythnos

Pris: Rhad ac am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu I ddatblygu dealltwriaeth o'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn gynorthwyydd addysgu, ynghyd â chyfrifoldebau perthnasol a phynciau allweddol.

Lleoliad: Ar-Lein

Dyddiad cychwyn: 16 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Mawrth, 9.30am - 11.30am

Hyd: 9 wythnos

Pris: Rhad ac am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Ydy ffriwyr aer yn gwbl ddieithr i chi? Bydd y cwrs hwn i ddechreuwyr yn eich cyflwyno i ryseitiau cyflym a hawdd.

Lleoliad: Neuadd Eglwys y Pîl

Dyddiad cychwyn: 17 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 10.30am - 12.30pm

Hyd: 9 wythnos

Pris: Rhad ac am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Ydy ffriwyr aer yn gwbl ddieithr i chi? Bydd y cwrs hwn i ddechreuwyr yn eich cyflwyno i ryseitiau cyflym a hawdd.

Lleoliad: Neuadd Eglwys y Pîl

Dyddiad cychwyn: 17 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 1.30pm - 3.30pm

Hyd: 9 wythnos

Pris: Rhad ac am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Datblygu dealltwriaeth o seicoleg sylfaenol, gan gynnwys meysydd gwahanol o seicoleg, y drafodaeth natur v magwraeth, a damcaniaethau datblygu.

Lleoliad: Ar-Lein

Dyddiad cychwyn: 16 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Mawrth, 9.30am - 11.30am

Hyd: 9 wythnos

Pris: £10 / £5 cons.

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Bracla

Diwrnod/amser: Dyddiau Mercher, 1pm - 2.30pm

Dyddiad dechrau: 8 Tachwedd 2023

Cost: Am ddim

 

Mae’r sesiynau galw heibio wythnosol am ddim hyn yn agored i unrhyw un sydd ag ymholiad sy’n ymwneud â Mathemateg neu Saesneg. Gallwch:

 • holi cwestiynau
 • dysgu sut i helpu plant/wyrion gyda gwaith ysgol
 • sgwrsio gyda’n tiwtor ac archwilio opsiynau ar gyfer dysgu personol
 • dysgu sut i gyflawni cymhwyster

Nid oes angen trefnu’ch lle ymlaen llaw!

Celf a Chrefft

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i wybodaeth a sgiliau sy’n angenrheidiol i olygu lluniau digidol at ddefnydd personol.

Lleoliad: Ar-Lein

Dyddiad cychwyn: 17 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 7pm - 9pm

Hyd: 9 wythnos

Pris: Rhad ac am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Dysgwch am adnoddau syml i greu llyfrau lluniau, cardiau ac ati gyda’ch lluniau digidol eich hun – i chi eich hun neu fel anrhegion personol i’ch anwyliaid! Sylwer - gan mai cwrs Lefel 2 yw hwn, bydd angen i chi feddu ar sgiliau TG sylfaenol er mwyn mynychu.

Lleoliad: Canolfan Fywyd y Pîl

Dyddiad cychwyn: 16 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Mawrth, 9.30am - 11.30am

Hyd: 9 wythnos

Pris: Rhad ac am ddim

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Dewch i archwilio’ch creadigedd, gwella’ch llesiant, a chreu celf sy’n mynegi amrywiaeth o emosiynau. Mae’r cwrs hwn yn addas i bawb, yn cynnwys dechreuwyr llwyr. Mae croeso i ddysgwyr newydd ymuno â’r Modiwl 2 hefyd.

Lleoliad: Canolfan Chwaraeon Maesteg

Dyddiad cychwyn: 17 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 6pm - 8pm

Hyd: 9 wythnos

Pris: £10 / £5 cons.

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Dewch i archwilio’ch creadigedd, gwella’ch llesiant, a chreu celf sy’n mynegi amrywiaeth o emosiynau. Mae’r cwrs hwn yn addas i bawb, yn cynnwys dechreuwyr llwyr. Mae croeso i ddysgwyr newydd ymuno â’r Modiwl 2 hefyd.

Lleoliad: Canolfan Fywyd y Pîl

Dyddiad cychwyn: 17 Ionawr 2024

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 9.30am - 11.30am

Hyd: 9 wythnos

Pris: £10 / £5 cons

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Ymunwch â ni i greu eich campweithiau geiriau weiren a darganfyddwch amlbwrpasedd weiren fel cyfrwng ar gyfer celf! Mae croeso i ddysgwyr newydd ymuno â’r Modiwl 2 hefyd.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Bracla

Dyddiad cychwyn: Yn dechrau’r wythnos yn dechrau 15 Ionawr

Diwrnod/amser: Dydd Llun, 10.30am - 12.30pm

Hyd: 9 wythnos

Pris: £10 / £5 cons.

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Ymunwch â ni i greu eich campweithiau geiriau weiren a darganfyddwch amlbwrpasedd weiren fel cyfrwng ar gyfer celf! Mae croeso i ddysgwyr newydd ymuno â’r Modiwl 2 hefyd.

Lleoliad: Canolfan Fywyd y Pîl

Dyddiad cychwyn: Yn dechrau’r wythnos yn dechrau 15 Ionawr

Diwrnod/amser: Dydd Mawrth, 1pm - 3pm

Hyd: 9 wythnos

Pris: £10 / £5 cons.

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Ymunwch â ni i greu eich campweithiau geiriau weiren a darganfyddwch amlbwrpasedd weiren fel cyfrwng ar gyfer celf! Mae croeso i ddysgwyr newydd ymuno â’r Modiwl 2 hefyd.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Bryncethin

Dyddiad cychwyn: Yn dechrau’r wythnos yn dechrau 15 Ionawr

Diwrnod/amser: Dydd Mercher, 6pm - 8pm

Hyd: 9 wythnos

Pris: £10 / £5 cons.

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen ymrestru, cysylltwch â adultlearning@bridgend.gov.uk.

Bydd ein gweithdai crefft 5 awr newydd yn cynnwys:

 • Gwneud Cardiau i Ddechreuwyr - delfrydol i'r rhai sydd am gymryd eu camau cyntaf tuag at wneud cardiau
 • Cyfryngau Cymysg - ewch ati i greu eich potiau cyfryngau cymysg eich hun, llyfrau, cardiau ac ati
 • Creu Llyfr Lloffion - gweithio ar brosiectau fel “Camau Cyntaf y Babi” neu “Rwy’n Caru fy Anifail Anwes”!
 • Celf - gweithio ar amrywiaeth o brosiectau celf.

Diwrnod/amser: Cynhelir y gweithdai ar ddydd Llun a dydd Sadwrn

Pris: £10 / £5 cons.

I gael y dyddiad nesaf sydd ar gael ac i gofrestru, cysylltwch â ni yn adultlearning@bridgend.gov.u neu ar (01656) 642746.

Dysgu Rhithwir

Drwy ein partner cyflwyno newydd, gallwn bellach gynnig ystod newydd a chyffrous o gyrsiau e-ddysgu, y gallwch eu hastudio unrhyw le, ar eich cyflymder eich hun!

 • Nid dan arweiniad tiwtor - perffaith ar gyfer astudio gartref
 • Addas ar gyfer dyfeisiau symudol - gallwch ddysgu wrth symud o gwmpas!
 • Mae'r holl gyrsiau wedi’u hachredu gan gyrff dyfarnu o ansawdd uchel
 • Cymorth yn y DU
 • Mae cymwysterau swyddogol ar gael
 • Mae’r cyrsiau yn RHAD AC AM DDIM, neu gyda chymhorthdal rhannol

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru, cysylltwch ag: adultlearning@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 642746

 • Gwasanaeth sy’n Gwerthu - 75 munud (Am ddim)
 • Cyflwyniad i Gamddefnyddio Sylweddau - 75 munud (Am ddim)
 • Hanfodion Gwerthu a Marchnata - 110 munud (Am ddim)
 • Sgiliau Rheoli Pobl - 90 munud (Am ddim)
 • Defnydd Diogel o’r Rhyngrwyd - 75 munud (Am ddim)
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - 75 munud (Am ddim)
 • Delio â gorbryder - 75 munud (Am ddim)
 • Cyflwyniad i Reoli Prosiectau - 75 munud (Am ddim)
 • Gweithio gyda phobl ifanc - 20 munud (Am ddim)
 • Arbed Ynni a Dŵr - 15 munud (Am ddim)
 • Codi a Chario - 30 munud (Am ddim)
 • Gweithio ar eich pen eich hun - 30 munud (Am ddim)
 • Pŵer Meddylfryd Cadarnhaol - 15 munud (Am ddim)
 • Y Grefft o Wydnwch - 15 munud (Am ddim)
 • Cadw eich Lefelau Egni’n Uchel - 15 munud (Am ddim)
 • Syndrom Ffugiwr - 15 munud (Am ddim)
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (Fframwaith Cymwysterau Rheoleiddiedig) - 7 awr (£26.00)
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid (RQF) - 6 awr (£38.00)

Sylwch fod achrediad yn ofynnol ar y cyrsiau a bod dysgwr, wrth gofrestru ar gwrs, yn cytuno i gwblhau'r gwaith papur cysylltiedig.

Dim iPad? Dim problem! - Os hoffech chi gael mynediad at un o'n cyrsiau ar-lein ond nad oes gennych ddyfais addas neu gysylltiad Wifi, cysylltwch â ni, oherwydd gallwn eich cefnogi gyda hyn efallai. Mae gennym amrywiaeth o ddyfeisiau cludadwy, ychwanegiadau symudol a chysylltiadau Wifi cludadwy y gellir eu benthyca pan fo angen. Peidiwch â gadael i ddiffyg adnoddau atal eich cynnydd!

Bydd cyrsiau ar-lein yn cael eu cynnal dros Zoom. Bydd tiwtoriaid yn anfon dolen atoch chi i ymuno â’r cwrs ac yn anfon unrhyw adnoddau atoch chi dros e-bost.

Bydd cyrsiau cyfunol yn cael eu cynnal yn bennaf ar-lein dros Zoom, ond bydd rhai sesiynau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal mewn lleoliad sy’n lleol i’r rhan fwyaf o ddysgwyr. Ar gyfer y dysgwyr hynny nad ydynt yn gallu mynychu sesiynau wyneb yn wyneb, bydd opsiwn i ymuno â’r dosbarthiadau dros Zoom pryd bynnag y bydd modd gwneud hynny.

Chwilio A i Y