Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Manylion y lleoliad

Lleoliadau ardal Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfan Cymunedol Bracla
Cyfeiriad: Whitethorn Drive, Bracla, CF31 2PQ.
Clwb Cymdeithasol y Byddar Pen-y-bont ar Ogwr
Cyfeiriad: Heol Llangrallo, Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 2BY.
Neuadd Eglwys Nolton
Cyfeiriad: Heol Merthyr Mawr, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3NH.
Neuadd Goffa Williams
Cyfeiriad: 22 Hawthorn Drive, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5ES.
Tŷ Carnegie
Cyfeiriad: Stryd Wyndham, Pen-y-bont ar Ogwr , CF31 1EF.
Tŷ Pen-y-bont
Cyfeiriad: 110b Heol Merthyr Mawr , Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SW.
Tŷ'r Ardd
Cyfeiriad: Sunnyside, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AR.
Tai O'r Cymoedd i'r Arfordir Cyf
Cyfeiriad: Parc Busnes Tremains, Heol Tremains, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1TZ.
YMCA Pen-y-bont ar Ogwr
Cyfeiriad: 22 Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AD.
The Zone
Cyfeiriad: 46 to 48 Dunraven Place, Pen-y-bont ar Ogwr , CF31 1JB.
Llys Menter
Cyfeiriad: Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AD.
Siop Cymuned Mulligan
Cyfeiriad: 1A Stryd Caroline, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1DN.

Lleoliadau ardal Maesteg

Edrychwch ar gyrsiau yn ardal Maesteg.

Canolfan Chwaraeon Maesteg
Cyfeiriad: Safle'r Hen Efail , Nant-y-Crynwyd , Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr , CF34 9EB.
Cwm Calon
Cyfeiriad: Heol y Castell, Maesteg, CF34 9UN.
Hartshorn House
Cyfeiriad: Heol Castell-nedd, Maesteg, CF34 9EE.
Maesteg 7777
Cyfeiriad: Maesteg, CF34 9DS.
Prosiect Cymunedol Capel Noddfa
Cyfeiriad: Heol Caerau , Caerau Maesteg , Pen-y-bont ar Ogwr , CF34 0PB.
The Courthouse
Cyfeiriad: 4 Stryd yr Orsaf, Maesteg, CF34 9AL .
Llyfrgell Bettws
Cyfeiriad: Canolfan Betws, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 8TP.
Ymddiriedolaeth Datblygu Caerau
Cyfeiriad: Woodlands Terrace, Caerau, Pen-y-bont ar Ogwr, CF34 0SR.

Lleoliadau ardal Pencoed

Edrychwch ar gyrsiau yn ardal Pencoed.

Llyfrgell Pencoed
Cyfeiriad: Heol Pencoed, Pencoed, CF35 5RA.
Neuadd Les Pencoed
Cyfeiriad: 51 i 53 Heol-y-Groes, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5PE.

Lleoliadau ardal Porthcawl

Edrychwch ar gyrsiau yn ardal Porthcawl.

Canolfan Pensiynwyr Awel-y-Môr
Cyfeiriad: Teras Hutchwns, Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr, CF36 5TN.
Canolfan Ieuenctid
Cyfeiriad: Stryd Ioan , Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr , CF36 3AP.
Eglwys y Drindod
Cyfeiriad: Stryd John, Porthcawl, CF36 3DT.

Lleoliadau y Pîl, Mynydd Cynffig a'r ardaloedd cyfagos

Edrychwch ar gyrsiau yn y Pîl, Mynydd Cynffig, a'r ardaloedd cyfagos.

Canolfan Bywyd y Pîl
Cyfeiriad: Helig Fan , Y Pîl , Pen-y-bont ar Ogwr , CF33 6BS.
Neuadd Eglwys y Pîl
Cyfeiriad: Eglwys Sant Iago, Heol y Pîl, Y Pîl, CF33 6AE.

Lleoliadau ardal Sarn

Edrychwch ar gyrsiau yn ardal Sarn.

Canolfan Dysgu Gydol Oes Sarn
Cyfeiriad: Merfield Close, Sarn, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 9SW.
Llyfrgell Aberkenfig
Cyfeiriad: Heol-y-Llyfrau, Aberkenfig, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 9PT.
Canolfan Gymunedol Bryncethin
Cyfeiriad: Teras Ogwr, Bryncethin, CF32 9YF.

Lleoliadau ardal Cwm Ogwr

Edrychwch ar gyrsiau yn ardal Cwm Ogwr.

Canolfan Bywyd Cwm Ogwr
Cyfeiriad: Heol Aber, Cwm Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 7AJ.
Neuadd Goffa Nantymoel
Cyfeiriad: Teras Waun Wen, Nantymoel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 7NB.

Chwilio A i Y