Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Craffu ar addysg grefyddol

Mae’r Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) yn grŵp cyfreithiol ofynnol sy’n monitro addysg grefyddol.

Hysbysiad am CYSAG: Cynhadledd Maes Llafur Cytunedig Pen-y-bont ar Ogwr ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Mae'r aelodau wedi adolygu'r maes llafur cytunedig ar gyfer Addysg Grefyddol a bydd y trefniadau newydd ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn cael eu rhoi ar waith ym mis Medi 2022 fel rhan o'r Cwricwlwm ehangach ar gyfer Cymru.

Os hoffech ragor o ganllawiau ar faes llafur cytunedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a'r Cwricwlwm Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, cysylltwch â Chlerc y Cyngor Ymgynghorol Sefydlog.: edsu@bridgend.gov.uk

Dyletswyddau CYSAG

Yn ein sir ni, mae CYSAG yn:

  • rhoi cyngor ar addoli ac addysg grefyddol yn y maes llafur cytûn, gyda chyngor ar ddulliau a deunyddiau addysgu a darpariaeth hyfforddi athrawon
  • ystyried a ddylai Cynhadledd Maes Llafur Cytûn adolygu maes llafur yr awdurdod lleol
  • ystyried ceisiadau am eithrio o addoli Cristnogol
  • adrodd yn flynyddol i’r awdurdod lleol a’r Adran Addysg am ei weithgareddau

Cyfansoddiad CYSAG

Mae CYSAG wedi’i ffurfio o dri grŵp:

  1. Enwadau Cristnogol a chrefyddol eraill.
  2. Cymdeithasau athrawon.
  3. Yr awdurdod lleol.

Mae Deddfau Addysg 1944 a 1993 a Deddf Diwygio Addysg 1988 yn pennu aelodaeth CYSAG.

Adroddiad diweddaraf y CYSAG

Lawrlwythwch Adroddiad Blynyddol CYSAG Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2022-2023 (.PDF, 786Kb)

Chwilio A i Y