Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Craffu ar addysg grefyddol

Mae’r Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) yn grŵp cyfreithiol ofynnol sy’n monitro addysg grefyddol.

Dyletswyddau CYSAG

Yn ein sir ni, mae CYSAG yn:

  • rhoi cyngor ar addoli ac addysg grefyddol yn y maes llafur cytûn, gyda chyngor ar ddulliau a deunyddiau addysgu a darpariaeth hyfforddi athrawon
  • ystyried a ddylai Cynhadledd Maes Llafur Cytûn adolygu maes llafur yr awdurdod lleol
  • ystyried ceisiadau am eithrio o addoli Cristnogol
  • adrodd yn flynyddol i’r awdurdod lleol a’r Adran Addysg am ei weithgareddau

Cyfansoddiad CYSAG

Mae CYSAG wedi’i ffurfio o dri grŵp:

  1. Enwadau Cristnogol a chrefyddol eraill.
  2. Cymdeithasau athrawon.
  3. Yr awdurdod lleol.

Mae Deddfau Addysg 1944 a 1993 a Deddf Diwygio Addysg 1988 yn pennu aelodaeth CYSAG.

Adroddiad diweddaraf y CYSAG

Lawrlwythwch Adroddiad Blynyddol CYSAG Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2019-2020 (.PDF, 786Kb)

Chwilio A i Y