Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Craffu ar addysg grefyddol

Mae’r Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) yn grŵp cyfreithiol ofynnol sy’n monitro addysg grefyddol.

Hysbysiad am CYSAG: Cynhadledd Maes Llafur Cytunedig Pen-y-bont ar Ogwr ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Caiff Cynhadledd Maes Llafur Cytunedig ei chynnal ar 31 Ionawr 2022. Bydd yr aelodau’n adolygu’r maes llafur cytunedig presennol ar gyfer Addysg Grefyddol a’r trefniadau ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yng Nghwricwlwm Cymru a gaiff ei roi ar waith ym mis Medi 2022.

Sylwch nad yw’r gynhadledd hon yn ymwneud â hawl rhieni i dynnu eu plant o wersi Addysg Grefyddol ac nid yw’n ymwneud ychwaith ag Addysg Rhyw a Pherthnasoedd.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Gynhadledd Maes Llafur Cytunedig Pen-y-bont ar Ogwr ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg, cysylltwch â Chlerc CYSAG drwy’r e-bost: EDSU@Bridgend.gov.uk

Dyletswyddau CYSAG

Yn ein sir ni, mae CYSAG yn:

  • rhoi cyngor ar addoli ac addysg grefyddol yn y maes llafur cytûn, gyda chyngor ar ddulliau a deunyddiau addysgu a darpariaeth hyfforddi athrawon
  • ystyried a ddylai Cynhadledd Maes Llafur Cytûn adolygu maes llafur yr awdurdod lleol
  • ystyried ceisiadau am eithrio o addoli Cristnogol
  • adrodd yn flynyddol i’r awdurdod lleol a’r Adran Addysg am ei weithgareddau

Cyfansoddiad CYSAG

Mae CYSAG wedi’i ffurfio o dri grŵp:

  1. Enwadau Cristnogol a chrefyddol eraill.
  2. Cymdeithasau athrawon.
  3. Yr awdurdod lleol.

Mae Deddfau Addysg 1944 a 1993 a Deddf Diwygio Addysg 1988 yn pennu aelodaeth CYSAG.

Adroddiad diweddaraf y CYSAG

Lawrlwythwch Adroddiad Blynyddol CYSAG Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2019-2020 (.PDF, 786Kb)

Chwilio A i Y