Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Addysg a Chyflogaeth

Cefnogaeth addysg a chyflogaeth ar gyfer pobl ifanc ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cael anhawster dod o hyd i’r llwybr gyrfaol priodol? Diffyg cymwysterau?

  • CV proffesiynol am ddim
  • drafftio llythyr i gyd-fynd
  • cyrsiau cysylltiedig â gwaith cydnabyddedig am ddim: Cymorth Cyntaf yn y Gwaith, Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS), Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL), Iechyd a Diogelwch mewn Adeiladu a mwy
  • paratoi ar gyfer cyfweliad
  • cefnogaeth gyda cheisiadau am swyddi a choleg
  • profiad gwaith / treialon
  • goresgyn y rhwystrau sy’n atal addysg / cyflogaeth ee hyder, hyfforddiant teithio a meithrin sgiliau.

Cyswllt

Cynnal Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

Ffôn: 01656 815146

Chwilio A i Y