Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae gan bobl ifanc lais hefyd

Mae gan bobl ifanc lais hefyd.
  • cyfarfodydd misol y Cyngor Ieuenctid i drafod a rhannu newyddion pwysig. Os gwelwch chi fater pwysig sy’n effeithio ar ieuenctid yr ardal, bydd Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr yn brwydro i wneud iddo ddigwydd. Darllen mwy am sut mae Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi llais i bobl ifanc ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
  • sicrhau bod pobl ifanc yn cymryd rhan mewn digwyddiadau ar-lein a bod ganddynt lais am y materion sy’n bwysig iddynt – dywedwch wrthym am y newidiadau yr hoffech eu gweld
  • meithrin eich hawliau drwy Therapi Lego
  • adnoddau y gellir eu haddasu ar ddiogelwch a phriodolrwydd cymdeithasol

Cyswllt

Cynnal Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

Ffôn: 01656 815146

Chwilio A i Y