Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Iechyd a lles

Cefnogaeth iechyd a lles ar gyfer pobl ifanc ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
  • lles emosiynol – cefnogaeth un i un a grŵp
  • sgiliau bywyd
  • rheoli iselder / hwyliau drwg
  • delio â gorbryder
  • meithrin hyder / hunan-barch
  • sesiynau gwybodaeth am gamfanteisio’n rhywiol a meithrin at ddibenion rhywiol
  • perthnasoedd iach / afiach
  • ymddygiad o gymryd risg

Cyswllt

Cynnal Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

Ffôn: 01656 815146

Chwilio A i Y