Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Natur a’r Amgylchedd

Llwybr Mawr Morgannwg

Yn rhychwantu ar draws pum sir yn Ne Cymru, mae Llwybr Mawr Morgannwg yn rhwydwaith anhygoel o lwybrau beic a cheffylau cysylltiedig sy’n cynnwys yr holl sy’n gwneud siroedd Caerdydd, Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn lleoedd gwych.

Chwilio A i Y