Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynlluniau amgen ar waith oherwydd gwaith hanfodol i’r prif wasanaeth tu allan i oriau

Mae’r gwaith yma wedi ei ohirio erbyn hyn.

Bydd prif linell y cyngor y tu allan i oriau (01656 643643) yn cael ei heffeithio dros dro yfory  (17 Mawrth) rhwng 6pm a 7pm.

Oherwydd bod y darparwr gwasanaeth yn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol i’r llinell, mae’r cyngor wedi sicrhau bod cymorth amgen ar gael tu allan i oriau.

Dyma’r rhifau tu allan i oriau dros dro:

  • Argyfwng Gwasanaethau Cymdeithasol: 01656 642279
  • Argyfwng tai: 07870376486

Gall preswylwyr hefyd ddefnyddio gwasanaeth Fy Nghyfrif i adrodd achosion brys ar y priffyrdd a gwneud ymholiadau ynghylch rheoli plâu.

Chwilio A i Y