Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwrth derfysgaeth (Atal)

Mae Atal yn defnyddio cefnogaeth pobl yn ein cymunedau ni i gyrraedd y rhai a all gael eu denu at derfysgaeth drwy safbwyntiau eithafol yn aml.

Nid dal terfysgwyr yw nod Atal. Y nod yw adnabod pobl sy’n cael eu radicaleiddio neu sy’n wynebu risg o hynny, a’u cefnogi i newid cyfeiriad.

Rhoi gwybod am fygythiad:

Bygythiad ar unwaith

Os gwelwch chi rywun yn ymddwyn yn amheus neu gerbyd, neu becyn neu fag wedi’i adael sy’n fygythiad ar unwaith o bosib, symudwch oddi wrtho a ffonio 999.

Dim bygythiad ar unwaith

Os ydych chi’n bryderus am weithgarwch terfysgol posib neu’n poeni bod rhywun yn wynebu risg o gael ei radicaleiddio, llenwch ffurflen gyfeirio neu ffonio’r Heddlu ar 101.

Chwilio A i Y