Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Am Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr yn dod ag asiantaethau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol at ei gilydd i gydweithio i leihau troseddu, anhrefn ac ofni troseddwyr. Maent yn gwneud hyn drwy fynd i’r afael ag anghenion unigolion a chymunedau. Mae hyn yn gwella ansawdd bywyd trigolion y fwrdeistref, yn creu amgylchedd byw a gweithio diogelach ac yn galluogi i drigolion fwynhau cyfleoedd yn eu cymunedau lleol.

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr yn is-fwrdd i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr. Mae ei weithgareddau wedi’u cynnwys yn yr Asesiad Lles.

Mae cefnogi cymunedau lleol i fod yn ddiogel ac yn gydlynol wedi’i gynnwys yng Nghynllun Lles Pen-y-bont ar Ogwr a dyma nod cyffredinol y bartneriaeth diogelwch cymunedol.

Aelodau statudol

Dyma aelodau statudol y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol:

Aelodau eraill

Nid oes raid i’r sefydliadau hyn fod yn aelodau o’r bartneriaeth ond maent wedi dewis bod. Dyma’r sefydliadau:

Cyswllt

Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 306069

Chwilio A i Y